Kích hoạt hoặc đăng xuất khỏi ứng dụng Creative Cloud

Đăng xuất để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt ứng dụng Creative Cloud

Đăng xuất là gì?

Để tắt ứng dụng  Creative Cloud, chỉ cần đăng xuất khỏi  Creative Cloud. Bạn có thể đăng xuất khỏi ứng dụng Máy tính để bàn Creative Cloud hoặc, bạn có thể đăng xuất khỏi bất kỳ ứng dụng Creative Cloud nào.

Đăng xuất tắt tất cả các ứng dụng và dịch vụ Creative Cloud được cài đặt liên quan đến ID Adobe của bạn trên máy tính đó. Các ứng dụng vẫn được cài đặt, nhưng chúng không còn kết nối với giấy phép hợp lệ nữa. Đăng nhập lại để kích hoạt lại giấy phép và sử dụng các ứng dụng và dịch vụ.

Dưới đây là một số tình huống phổ biến khi bạn cần phải đăng xuất:

 • Sau khi bạn nâng cấp hoặc thay đổi kế hoạch Creative Cloud. Bạn cần đăng xuất và đăng nhập lại, để đặt lại giấy phép Creative Cloud.
 • Khi cài đặt ứng dụng Creative Cloud trên máy tính mới.

Đăng xuất khỏi Creative Cloud

Bạn có thể đăng xuất khỏi ứng dụng Máy tính để bàn Creative Cloud hoặc từ bất kỳ ứng dụng Creative Cloud nào.

Đăng xuất khỏi ứng dụng Máy tính để bàn Creative Cloud

 1. Đăng xuất khỏi Máy tính Ứng dụng để bàn Creative Cloud
 2. Làm mới thông tin tài khoản của bạn trong ứng dụng máy tính để bàn Adobe Creative Cloud bằng cách sử dụng các lệnh bàn phím sau:
 • Windows: Ctrl+Alt+R
 • Mac OS: Cmd+Option+R

Ứng dụng Creative Cloud desktop sẽ khởi động lại tự động. Nếu không, hãy khởi chạy nó bằng tay. Theo mặc định, ứng dụng Máy tính để bàn Creative Cloud nằm ở các vị trí sau

 • Windows: Chọn Start > Programs > Adobe Creative Cloud.
 • Mac OS: Chọn Go > Applications > Adobe Creative Cloud > Adobe Creative CloudCreative Cloud desktop icon

 1. Click Sign outtừ Profile menu của bạn.
  Sign out of Creative Cloud
 2. Hộp thoại xác nhận xuất hiện. Nhấp vào Sign Outlại. Các ứng dụng và dịch vụ Creative Cloud được liên kết với Adobe ID của bạn sẽ bị vô hiệu hóa trên máy tính đó.The Creative Cloud sign-out confirmation dialog box

Đăng xuất khỏi ứng dụng cá nhân Creative Cloud

Để đăng xuất khỏi Creative Cloud, bạn có thể đăng xuất từ bất kỳ ứng dụng Creative Cloud nào, chẳng hạn như Photoshop. Đăng xuất khỏi một ứng dụng Creative Cloud sẽ tắt tất cả các ứng dụng Creative Cloud gắn với ID Adobe của bạn trên máy tính đó.

 1. Đảm bảo rằng máy tính của bạn được kết nối với Internet.
 2. Bắt đầu ứng dụng.
 3. Chọn Help > Sign Out (ID Adobe của bạn).
 4. Click Sign Out.

Đăng xuất khỏi trang tài khoản

Bạn cũng có thể đăng xuất khỏi Creative Cloud bằng cách tắt một thiết bị từ trang tài khoản của bạn trên adobe.com. Đây là một lựa chọn tốt để sử dụng nếu bạn không có quyền truy cập vào máy tính trước của bạn.

 1. Truy cập tài khoản Adobe ID của bạn trực tuyến và đăng nhập bằng ID và mật khẩu Adobe.
 2. Trong phần Plans & Products, hãy nhấp vào Manage plan.
  Manage plan
 3. Trong Thiết bị đã kích hoạt, hãy nhấp vào x bên cạnh thiết bị bạn muốn hủy kích hoạt.

Màn hình trông khác? Tại các quốc gia do Digital River, đối tác thương mại điện tử của Adobe cung cấp, trang Quản lý quy trình trông khác và có các tùy chọn khác nhau. Sau khi bạn nhấp vào Manage plan, nếu bạn không nhìn thấy phần Thiết bị kích hoạt, hãy sử dụng một trong các phương pháp khác được mô tả ở trên để đăng xuất khỏi ứng dụng Điện toán đám mây của bạn.

Click next to the device you want to deactivate

 1. Click Deactivate.
  Click Deactivate

Để kích hoạt lại thiết bị, chỉ cần khởi chạy một ứng dụng của Adobe từ máy tính đó. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập. Nếu không, hãy chọn Help > Sign In.

Có thể bạn quan tâm: