Hướng dẫn tải và cài đặt Adobe Creative Cloud apps

Download and install Creative Cloud apps – Tìm hiểu để tải về và cài đặt ứng dụng Creative Cloud. Dễ dàng tìm kiếm và cài đặt nhiều phiên bản của ứng dụng. Trong danh mục này gồm có

  • Tải ứng dụng đầu tiên của bạn
  • Tải thêm nhiều ứng dụng
  • Cài đặt phiên bản trước của các ứng dụng
  • Kiểm tra cập nhật

Xem tài liệu tiếng Việt: (ADOBE)-Huong dan su dung-Creative Cloud for desktop (tai va cai dat)-VI

Xem thêm: