Đưa tập tin vào vùng Exclude trong ESET

Đưa tập tin vào vùng Exclude trong ESET

Vấn đề:

Sau khi cài đặt các sản phẩm của ESET gồm (ESET Smart Security, ESET Endpoint Security,  ESET NOD32 Antivirus hoặc ESET Endpoint Antivirus), chúng ta không thể cài đặt một số phần mềm .exe hoặc ESET sẽ xóa mất một số file sau khi chúng ta tiến hành giải nén.

Giải quyết:

Chúng ta cần đưa các tập tin hoặc các file cài đặt vào vùng loại trừ (exclude) của ESET để tránh trường hợp ESET hiểu nhầm đó là những file virus và xóa file của chúng ta.

1. Mở các sản phẩm của ESET (ESET Smart Security, ESET Endpoint Security, ESET NOD32 Antivirus hoặc ESET Endpoint Antivirus).

2. Chọn SetupComputer protection.

Đưa tập tin vào vùng Exclude trong ESET

3.Tại Real-time file system protection, chọn icon  → Edit excusions.

Đưa tập tin vào vùng Exclude trong ESET

4. Tại hộp thoại Exclusions, chọn Add → Browser (…)

Đưa tập tin vào vùng Exclude trong ESET

5. Chọn thư mục, tập tin hoặc file cài đặt chúng ta muốn đưa vào vùng loại trừ. Sau đó chọn OK.

Đưa tập tin vào vùng Exclude trong ESET

6. Tại hộp thoại Advanced setup, chọn OK, sau đó chọn Save.

Đưa tập tin vào vùng Exclude trong ESET

Lưu ý: Để loại trừ nội dung của toàn bộ thư mục hoặc tệp, chúng ta phải sử dụng biểu tượng * ở cuối tệp. Ví dụ: để loại trừ việc quét tất cả các ứng dụng trong thư mục “Document”, chúng ta sẽ nhập C: \ temp \ 2017 \ Document \ *. exe trong trường Exclusion. Để loại trừ việc quét các ứng dụng có tên là “app” trong thư mục “Document”, chúng ta sẽ nhập C: \ temp \ 2017 \ Document\ app * .exe.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn