Dừng cập nhật hình mẫu Patch/AU Engine/AU cho Deep Discovery Email Inspector (DDEI) 2.5 / 2.6 vào cuối tháng 09/2021

Cập nhật: 18/08/2021  
Sản phẩm/ Phiên bản
: Deep Discovery Email Inspector 2.5 

TÓM TẮT

DDEI phiên bản 2.5 và 2.6 hiện đang trong trạng thái hết hạn sử dụng (EOL). Hạn ngày EOL như sau:

  • DDEI 2.5 EN: 30/04/2020
  • DDEI 2.5 JP: 31/07/2020
  • DDEI 2.6 EN: 31/05/2020
  • DDEI 2.6 JP: 30/06/2021

Bởi vì phiên bản đã EOL hơn một năm ( trừ phiên bản DDEI 2.6 JP), bản cập nhật hình mẫu bản patch/AU engine/AU sẽ bị dừng cho các phiên bản sau vào cuối tháng 09/2021:

  • DDEI 2.5 EN
  • DDEI 2.5 JP
  • DDEI 2.6 EN

Nếu bạn đang sử dụng bất cứ phiên bản nêu nên, vui lòng cập nhật DDEI lên phiên bản mới nhất để tiếp tục được bảo vệ.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Trend Micro khuyến khích nâng cấp lên phiên bản mới nhất của DDEI càng sơm càng tốt khi bạn đang sử dụng DDEI 2.5 EN, DDEI 2.5 JP hoặc DDEI 2.6 EN. Vui lòng tham khảo hướng nâng cấp phần mềm DDEI tại đây.

Tải xuống các gói nâng cấp cần thiết tại đây.

Biên dịch bởi Thanh Hiền – Help.pacisoft.com