Dynamic Subdivision – ZBrush Core

Cách Dynamic Subdivision đang hoạt động

Dynamic Subdivision đang hoạt động

Bề mặt Subdivision cho các mô hình đa giác thấp

Hệ thống Dynamic Subdivision chứa các chức năng thay thế cho chế độ bề mặt Subdivision cổ điển của ZBrush, cho phép bạn áp dụng làm mịn động cho các mô hình của mình mà không thực sự chia các đa giác. Tính năng này chủ yếu được thiết kế để hoạt động cùng với bút vẽ ZModeler và các mô hình đa giác thấp.

Chế độ Dynamic Subdivision mặc định tương tự như các bề mặt Subdivision cổ điển được ZBrush sử dụng trước đây. Việc áp dụng một cấp độ chia nhỏ duy nhất với chế độ làm mịn của Dynamic Subdivision đang hoạt động cho kết quả tương tự như việc chỉ cần chia nhỏ mô hình một lần trong các phiên bản ZBrush trước đó.

Sự khác biệt chính giữa hai hệ thống rất đơn giản: Chế độ Dynamic Subdivision được sử dụng để thể hiện kết quả của việc làm mịn lưới cơ sở của bạn, cho phép bạn xem mô hình được chia sẽ trông như thế nào ngay cả khi bạn thực sự chỉnh sửa và tạo lưới có độ phân giải thấp hơn.

Trong khi làm việc với Dynamic Subdivision đang hoạt động, bạn sẽ thấy bề mặt có độ phân giải cao hơn trong khi các bàn chải của bạn hoạt động trên lưới cơ sở có độ phân giải thấp hơn.

Giống như với hệ thống Subdivision cổ điển, các bề mặt Dynamic Subdivision có thể được thay đổi với các cạnh gấp khúc. Tuy nhiên, chế độ mới này cũng cung cấp một loạt các tùy chọn khác giúp thay đổi đáng kể kết quả trực quan của việc làm mịn: các cạnh được vát, các phần không được làm mịn và hơn thế nữa.

Dynamic Subdivision được áp dụng cho mô hình trong thời gian thực. Trong khi chức năng này đang hoạt động, bất kỳ thay đổi nào trong cấu trúc liên kết lưới cơ sở sẽ hiển thị kết quả ngay lập tức trên bề mặt nhẵn. Sử dụng các chức năng như QGrid và các tùy chọn của nó (Bevel hoặc Chamfer) sẽ cho phép bạn mô hình hóa các đối tượng trong khi áp dụng các góc hoặc góc động theo thời gian thực cho chúng.

Biên dịch bởi Gia Tuấn – Pacisoft.com

Xem thêm: ZBrush Core  ||  ZBrush Core Mini