Gia hạn membership

PaciSoft – Gia hạn membership

Nếu membership Creative Cloud của bạn sắp hết hạn, bạn có thể đăng ký mới hoặc gia hạn một cách dễ dàng.

Nếu thông tin thanh toán được cập nhật trong tài khoản ID Adobe của bạn. Adobe sẽ tự động gia hạn dựa trên mức giá hiện tại cung cấp.

Bạn có thể kiểm tra thông tin thanh toán và đăng kí hoạt động trực tuyến trong phiên Plan & Products bằng tài khoản Adobe ID account

Nếu bạn muốn thay đổi thông tin thẻ tín dụng, cần phải cập nhật tài khoản của bạn.

 1. Tại www.adobe.com đăng nhập với Adobe ID (sử dụng địa chỉ email của bạn) và mật khẩu của bạn. Các liên kết Sign in nằm trong thanh điều hướng trên cùng của trang. Nếu bạn đã đăng nhập, nhấn vào tên của bạn.

  Sign in

   2.Trong phần hướng dẫn, click Manage Account. Nhập lại mật khẩu để xác minh danh tính của bạn. Trong phần Plans & Products section, click Edit Payment Details.

  Edit payment details

   

  Cập nhật thông tin thanh toán của bạn.

  Thông tin thanh toán mới của bạn sẽ được sử dụng để thanh toán tiếp theo. Ngày thanh toán và chu kì không thay đổi.

Bạn có thể trả trước phí membership một năm khi mua membership Creative Cloud  thông qua một cửa hàng bán lẻ (như Best Buy). Thẻ trả trước chi phí giống như kế hoạch mua hàng năm trực tiếp từ Adobe.
Bạn có thể sử dụng thẻ trả trước để kéo dài thời gian của bất kỳ membership nào. Thời gian đăng ký của thẻ được thêm vào tài khoản của bạn. Nếu ban đầu bạn mua membership với một thẻ tín dụng, thời gian đăng ký của thẻ được thêm vào tài khoản của bạn ngay lập tức, và thanh toán thường xuyên tiếp tục lại khi thời gian trả trước hết hạn.

 

*Nếu membership Creative Cloud là team

Mua trực tiếp

Nếu thông tin thanh toán của bạn có kế hoạch cập nhật Creative Cloud cho team, tài khoản của bạn sẽ tự động gia hạn theo giá hiện hành của đợt chào bán.
Trước ngày gia hạn membership, các quản trị viên sẽ thông báo qua email và sẽ có cơ hội để cập nhật số lượng đã cam kết trong Team license. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ contact us.
Nếu bạn là quản trị viên, có thể cập nhật thông tin thanh toán của bạn trong phần Plan & Product Adobe ID account  trực tuyến.

Creative Cloud for Teams membership

 

Adobe VIP
Để gia hạn hoặc ký VIP membership Adobe của bạn, xin vui lòng liên hệ với đại lý bán lẻ của bạn. Nếu bạn là một quản trị viên, bạn có thể tìm thấy thông tin liên lạc của đại lý trong kế hoạch và sản phẩm của tài khoản Adobe ID trực tuyến.
Khởi động lại tài khoản đã kích hoạt.

Nếu tài khoản membership Creative Cloud đã hết hạn, hãy khởi động lại.

Nếu thanh toán không thành công, thanh toán bổ sung được thực hiện sau ngày hết hạn. Nếu thanh toán tiếp tục thất bại trong 30 ngày, tài khoản Creative Cloud của bạn không hoạt động và các tính năng trả tiền của tài khoản của bạn đã tắt.
Để khởi động lại membership của bạn, chỉ cần đăng nhập bằng cùng một Adobe ID và kế hoạch mua mới.

Sau khi thanh toán được chấp nhận, bạn cần phải đăng xuất Creative Cloud và đăng nhập lại để thiết lập lại license Creative Cloud.
Khởi chạy ứng dụng Creative Cloud, nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Preferences> General> Đăng xuất. Trong màn hình tiếp theo, đăng nhập lại bằng Adobe ID và mật khẩu của bạn. Để được hướng dẫn chi tiết, xin vui lòng xem Sign in and sign out to activate Creative Cloud apps.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.