Gia hạn và nâng cấp bản quyền Telerik (Renewals and Upgrades Telerik)

Progress/ Telerik cho ra bản cập nhật nhiều lần mỗi năm. Bằng cách mua một gói gia hạn , bạn sẽ nhận được thêm một năm cập nhật phiên bản và hỗ trợ miễn phí.

Gia hạn bản quyền – Renewing Your License

Your license comes with a one-year Updates and Support plan out of the box. To continue to receive new features, performance enhancements and our award-winning support, make sure to renew your plan each year or choose a multi-year subscription. If you’d like to see our multiyear renewal pricing, please contact sales

Mức gia có thể thay đổi tùy vào thời điểm trong năm, theo chính sách của hãng (năm sau cao hơn năm trước). Do đó kính đề nghị quý khách kiểm tra với chuyên viên của PACISOFT để nhận được báo giá tốt nhất.

Ví dụ

Products Support Plan Early RenewalBefore your plan has expired Standard RenewalUp to 60 days after your plan has expired Welcome Back RenewalWhen your support term expires, renew for less or choose an upgrade
DevCraft
DevCraft UI Lite $649 $849 $1,109
DevCraft Complete Priority $749 $979 $1,279
DevCraft Ultimate Ultimate $1,099 $1,429 $1,869
DevCraft UI + PHP & JSP Lite $719 $929 $1,219
DevCraft Complete + PHP & JSP Priority $819 $1,059 $1,389
DevCraft Ultimate + PHP & JSP Ultimate $1,169 $1,519 $1,979
UI for Mobile, Web and Desktop & nhiều sản phẩm khác
Nâng cấp DevCraft Upgrade Options

Upgrade DevCraft Complete  lên các bản sau sẽ có những mức giá khác nhau theo tùy thời kỳ

Upgrade DevCraft Complete to: Early UpgradeUp to 60 days Standard UpgradeUp to 1 year and 60 days Welcome BackLonger than 1 year and 60 days
DevCraft UI to DevCraft UI + PHP & JSP $129 $719 $1,289
DevCraft UI to DevCraft Complete $200 $749 $1,349
DevCraft UI + PHP & JSP to DevCraft Complete $100 $719 $1,349
DevCraft UI to DevCraft Complete + PHP & JSP $329 $819 $1,469
DevCraft UI + PHP & JSP to DevCraft Complete + PHP & JSP $200 $819 $1,469
DevCraft UI to DevCraft Ultimate $900 $1,099 $1,979
DevCraft UI PHP & JSP to DevCraft Ultimate $771 $1,099 $1,979
DevCraft UI to DevCraft Ultimate + PHP & JSP $1,029 $1,169 $2,099
DevCraft UI + PHP & JSP to DevCraft Ultimate + PHP & JSP $900 $1,169 $2,099
Devcraft Complete to DevCraft Complete + PHP & JSP $129 $819 $1,469
DevCraft Complete to DevCraft Ultimate $700 $1,099 $1,979
DevCraft Complete + PHP & JSP to DevCraft Ultimate $571 $1,099 $1,979
DevCraft Complete to DevCraft Ultimate + PHP & JSP $829 $1,169 $2,099
DevCraft Complete + PHP & JSP to DevCraft Ultimate + PHP & JSP $700 $1,169 $2,099
Liên hệ MUA mới, gia hạn, nâng cấp, mở rộng bản quyền và/ hoặc đào tạo Telerik
  • Công ty PACISOFT Vietnam
  • www.PACISOFT.vn
  • 024 3915 6886 – 028 36 100 816
  • Email: sales@pacisoft.com
Đường dẫn