Giải pháp bảo mật ứng dụng web của Fortinet

Cùng Help.pacisoft.com tìm hiểu cách Fortinet bảo mật ứng dụng web nhé.

Bảo vệ các dịch vụ quan trọng của doanh nghiệp.

Trong khi các doanh nghiệp dựa vào email và các ứng dụng web quan trọng để hoàn thành công việc, thì các hệ thống này cũng thể hiện một phần quan trọng trong attack surface (tạm dịch: bề mặt tấn công) của tổ chức. Bảo mật cho các ứng dụng kinh doanh là điều cần thiết nhằm đảm bảo một thái độ chủ động trong bảo mật.

Fortinet cung cấp một loạt các giải pháp đa dạng để bảo vệ các ứng dụng kinh doanh quan trọng này. Tường lửa ứng dụng web FortiWeb (FortiWeb web application firewalls – WAF) và bộ điều khiển phân phối ứng dụng FortiADC bảo vệ các ứng dụng web trong một tổ chức. Trung gian bảo mật ứng dụng đám mây FortiCASB (cloud access security broker – CASB) cung cấp khả năng hiển thị, tuân thủ, bảo mật dữ liệu và bảo vệ các mối đe dọa cần thiết cho các cloud-based services (tạm dịch: dịch vụ dựa trên đám mây), trong khi cổng bảo mật email FortiMail ngăn chặn các mối đe dọa email nâng cao và ngăn chặn việc mất dữ liệu (data loss). Với các giải pháp này, Fortinet Security Fabric (tạm dịch: cấu trúc bảo mật Fortinet) mang lại khả năng bảo vệ và khả năng hiển thị chưa từng có cho các công cụ kinh doanh quan trọng nhất.

Securing Web Applications

Đảm bảo bảo vệ toàn diện cho các ứng dụng web quan trọng của doanh nghiệp. Ngoài ra, dễ dàng trong việc đơn giản hóa các tuân thủ và quy định của các ứng dụng được quản lý công khai. 

Web API Security

Tăng cường bảo mật các API công khai dựa trên web và tự tin mở rộng APIs cho bên thứ ba.

Web Application Security

Bảo mật tập trung cho các ứng dụng công khai dựa trên web (web-based public-facing applications) giúp giảm thiểu rủi ro. Hợp lý hóa việc bảo vệ các hệ thống dễ bị tấn công và có được khả năng hiển thị sâu (deep visibility) để có thể phản ứng nhanh với các mối đe dọa. 

Bảo mật Email

Các tổ chức có thể bảo mật email hiệu quả khỏi những mối đe dọa nâng cao, trong môi trường đám mây (cloud), thậm chí hợp nhất các giải pháp email. Với giải pháp được xếp hạng hàng đầu, Fortinet sẽ cung cấp khả năng ứng dụng bảo mật mạnh khi gặp vấn đề.

Advanced Email Threat Defense

Các giải pháp bảo vệ khỏi các mối đe dọa nâng cao của Fortinet sẽ bảo vệ network khỏi các mối đe dọa từ email (email-borne threats), và có thể bổ sung các giải pháp cổng email (email gateway) an toàn.

Securing Cloud-based Email

Triển khai  phần mềm dưới dạng dịch vụ (Security-as-a-Service – SaaS), đám mây công cộng (public cloud) hoặc API-based một cách linh hoạt giúp bảo vệ email trong môi trường đám mây (cloud environments). Chúng cũng tương thích với Microsoft Office 365 và Google G-Suite.

Securing Cloud Applications

Ngày càng nhiều tổ chức áp dụng các ứng dụng SaaS vì sự nhanh nhẹn và tiết kiệm mà chúng mang lại, nhưng chúng lại thường không cung cấp mức độ hiển thị (visibility) và kiểm soát (control) cần thiết. FortiCASB là một dịch vụ đăng ký cloud-native được thiết kế để cung cấp khả năng hiển thị (visibility), tuân thủ (compliance), bảo mật dữ liệu (data security) và bảo vệ khỏi mối đe dọa (threat protection) cho cloud-based services đang được một tổ chức sử dụng.

CASB

Với sự hỗ trợ cho các nhà cung cấp dịch vụ SaaS lớn, FortiCASB cung cấp những thông tin chi tiết về tài nguyên (resources), người dùng (users), hành vi (behaviors) và dữ liệu (data) được lưu trữ trên đám mây (cloud) với các công cụ báo cáo toàn diện.

Biên dịch bởi Thy Thy – Help.pacisoft.com