Giải pháp giúp tải về bản dùng thử cho Akamai Download Manager.

PaciSoft – Giải pháp giúp tải về bản dùng thử cho Akamai Download Manager.

Giải pháp 1: Giữ cửa sổ Akamai Doaaload Manager luôn mở.

Bạn hãy chắc chắn trình duyệt web và cửa sổ Akamia Dowload Manager luôn mở cho đến khi download hoàn tất.Nếu bạn đóng cửa sổ Akamai Download Manager quá sớm, việc tải về sẽ bị lỗi và phải tải lại.

  • Đến trang  Adobe trial downloads page.
  • Bắt đầu tải lại.
  • Cửa sổ Akamai Download manager luôn mở cho đến khi download hoàn toàn thành công.

Giải pháp 2: Sử dụng trực tiếp ULR để tải về bản dùng thử.

Duy trì mở cửa sổ Akamai Download Manager trong quá trình download nhưng vẫn gặp lỗi, bạn hãy sử dụng trực tiếp URL để tải phần mềm.

Chú ý: Khi download bản dùng thử Adobe dùng kết nối trực tiếp, bạn phải sử  dụng trình duyệt như Internet Explorer 8 hoặc Firefox 3.6. Những trình duyệt này không hạn chế kích thước file tải về

  1. Đến  Adobe trial downloads page và bắt đầu tải lại.
  2. Trong cửa sổ cài đặt Akamai Download Manager installer, nhấp link hoặc nhiều link để tải trực tiếp file. Sau đó, làm theo bảng thông báo để tải và cài đặt phần mềm

Direct download link

Lưu ý: Nếu không có giải pháp, xem Troubleshoot Akamai Download Manager 3 | trial products.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.