Giới thiệu phần mềm bảo mật đa đám mây (multi-cloud) cao cấp của Fortinet

Cùng Help.pacisoft.com tìm hiểu phần mềm bảo mật đa đám mây cao cấp của Fortinet nhé.

Adaptive Cloud Security for All Cloud Journeys

Khi việc áp dụng đám mây ngày càng nhiều, các tổ chức cũng ngày càng phụ thuộc vào các giải pháp và cơ sở hạ tầng điện toán đám mây sao cho an toàn. Tuy nhiên, các tổ chức thường nhận được kết quả là các công nghệ bảo mật trên nền tảng điện toán đám mây không đồng nhất, mỗi môi trường cloud khác nhau, lại có một kiểu bảo mật khác nhau. Do đó, giải pháp bảo mật cloud thích ứng của Fortinet (Fortinet Adaptive Cloud Security Solutions) cung cấp khả năng hiển thị và kiểm soát cần thiết trên các hạ tầng bảo mật cloud (cybersecurity infrastructures), cho phép các ứng dụng kết nối an toàn từ trung tâm dữ liệu (data center) đến điện toán đám mây.

Nền tảng bảo mật

Khi cơ sở hạ tầng doanh nghiệp được đa dạng hóa, các công nghệ mới và công cụ bảo mật điện toán đám mây được thêm vào network, mở rộng phạm vi tấn công. Các tổ chức cần một “ô kính cửa sổ” đơn thuần để có được tầm nhìn và xác định các chính sách nhất quán trong toàn bộ môi trường an ninh mạng để quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Hiển thị và kiểm soát SaaS (SaaS Visibility and Control)

FortiCASB-SaaS tận dụng API ứng dụng SaaS để giám sát tất cả hoạt động SaaS và cấu hình của các dịch vụ SaaS. Các tổ chức được cung cấp đủ  đủ về việc sử dụng các ứng dụng SaaS, bao gồm cả việc lây lan phần mềm độc hại hoặc rò rỉ dữ liệu tiềm ẩn.

Hiển thị và kiểm soát IaaS (IaaS Visibility and Control)

FortiCWP tận dụng API quản lý đám mây công khai để giám sát hoạt động, cấu hình của nhiều sản phẩm và tài nguyên bảo mật đám mây. Ngoài ra, nó cung cấp báo cáo tuân thủ nhất quán trên các môi trường đa đám mây (multi-cloud) và điều tra sự cố.  

» Xem thêm Public Cloud Security Use Cases: https://www.fortinet.com/products/public-cloud-security/usecases

Bảo mật ứng dụng (Application Security)

Số lượng ứng dụng phần mềm được phát triển ngày càng tăng, trên nhiều môi trường cloud khác nhau, do vậy cần có giải pháp bảo mật đồng nhất. Kiểm soát lớp bảo mật  cho ứng dụng phần mềm trên nền tảng điện toán đám mây nâng cao cung cấp cho các tổ chức sự tự tin để chọn các nền tảng đám mây và hệ thống kỹ thuật tốt nhất dựa trên các ưu tiên kinh doanh của họ chứ không phải các giới hạn bảo mật.
Bảo mật ứng dụng web (Web Application Security)

Fortinet cung cấp nhiều giải pháp bảo mật ứng dụng web và bảo mật dịch vụ đám mây. Chúng là những ưu tiên lý tưởng cho khách hàng cloud-based. Việc cung cấp này cải thiện việc tuân thủ quy định cho các ứng dụng liên quan và các gói bảo mật dành riêng cho API. 

       

Secure Productivity

Công nghệ Fortinet Security Fabric cho phép hiển thị và kiểm soát, giúp bảo vệ email khỏi các mối đe dọa từ zero-day và giám sát layer API Office 365. 

 

                                                     

An ninh mạng (Network Security)

Các tổ chức đang sử dụng nhiều hạ tầng đám mây khác nhau và chuyển sang môi trường đa đám mây. Điều này  đòi hỏi kết nối mạng phải an toàn, từ các vị trí khác nhau đến các  abstract physical boundaries trong khi vẫn bảo vệ tính bí mật của thông tin liên lạc. 
Bảo mật đám mây lai (Secure Hybrid Cloud)

FortiGate-VM cung cấp bảo mật đám mây đồng nhất và bảo vệ kết nối trên các đám mây công cộng và riêng tư, cùng với  VPN tốc độ cao cho phép bảo vệ dữ liệu. Người dùng sẽ thấy các chính sách bảo mật được thực thi trên tất cả các môi trường và được kiểm soát bằng cách quản lý với “ô cửa kính” riêng – single pane-of-glass management.

Trung tâm Cloud Security Services Hub

Các tổ chức đạt được bảo mật tập trung, chia sẻ và nhất quán với trung tâm phần mềm bảo mật đám mây. Điều đó giúp đảm bảo kết nối an toàn của mạng, vị trí, đám mây và trung tâm dữ liệu. Tách bảo mật khỏi việc phát triển ứng dụng mang lại sự linh hoạt cho tổ chức mà không ảnh hưởng đến bảo mật.

Biên dịch bởi Thy Thy – Help.pacisoft.com