Giới thiệu ZBrush Core, Phần 9

Những hướng dẫn khi sử dụng ZBrush Core

Nhiễu bề mặt

Với tính năng nhiễu bề mặt, bạn có thể thêm hiệu ứng vào mô hình của mình để làm cho mô hình trông giống như đá hoặc gỗ hoặc một số chất liệu khác. Bằng cách điều chỉnh các thanh trượt khác nhau, bạn có thể thay đổi giao diện theo đúng cách bạn muốn, từ các hố sâu và vết nứt đến các lỗ nhỏ trên bề mặt.

Có thể sử dụng mặt nạ để hạn chế nhiễu đến các bộ phận khác của mô hình. ZBrushCore đi kèm với một lựa chọn cài đặt trước nhiễu mà bạn có thể thử – chọn từ tab Noise trong LightBox.

Nhiễu bề mặt chỉ là một hiệu ứng kết xuất. Để biến nó thành hình học thực tế và trở thành một phần của mô hình của bạn, bạn cần nhấn nút Tool >> Surface >> Apply To Mesh.

Các nhiễu bề mặt khác nhau được áp dụng cho cùng một kiểu mẫu vật

Vẽ mô hình của bạn

Nếu bạn muốn vẽ mô hình của mình, chỉ cần chọn cọ Paint từ bảng Brush, chọn một màu và bắt đầu vẽ!

Để xóa màu, hãy chọn màu trắng từ bộ chọn màu. Để tô màu toàn bộ lưới bằng một màu duy nhất, hãy nhấn nút Color >> Fill Object.

Mô hình giống nhau trước và sau khi sơn bằng cọ Paint

Chất liệu

Chất liệu làm cho mô hình của bạn trông như thể nó được làm bằng thứ gì đó, chẳng hạn như kim loại, đá hoặc đất sét. ZBrushCore có hai loại chất liệu: chất liệu tiêu chuẩn và chất liệu MatCap. Chất liệu tiêu chuẩn phản ứng với các ánh sáng mà bạn có thể đặt trong bảng ánh sáng, trong khi chất liệu MatCap có khả năng chiếu sáng.

Cửa sổ chất liệu và ví dụ của cùng một mô hình với các chất liệu khác nhau được áp dụng.

Kết xuất hình ảnh

Để hiển thị hình ảnh chất lượng cao cho mô hình của bạn, hãy nhấn nút BPR ở trên cùng bên phải của giao diện. Để hiển thị bóng trên sàn, hãy đảm bảo nút Floor cũng được bật. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt kết xuất trong Render Palette.

Khi bạn muốn giữ lại hình ảnh kết xuất, bạn có thể lưu nó dưới dạng tệp hình ảnh bằng cách nhấn nút Document >> Export.

Ở bên trái, hình ảnh kết xuất được hiển thị trong thời gian thực và ở bên phải, hình ảnh kết xuất BPR của cùng một mô hình, sẵn sàng được xuất thành file ảnh.

In 3D

ZBrushCore cung cấp chức năng tối ưu hóa cho in 3D. Điều này là cần thiết để giảm số lượng đa giác mà không ảnh hưởng đến chất lượng mô hình. Nhấn nút trong File >> 3D printing menu.

Sau đó, tất cả những gì bạn cần làm là xuất mô hình dưới dạng tệp OBJ và tải lên Shapeways, Sculpteo, iMaterialize và nhiều công cụ khác. Tất nhiên, bạn cũng có thể xuất sang máy in 3D của riêng mình.

Ở bên trái, mô hình ban đầu, trước khi tối ưu hóa, với 2,9 triệu đa giác. Ở bên phải, cùng một mô hình sau khi tối ưu hóa. Lưu ý rằng nó trông giống như bản gốc, nhưng với ít đa giác hơn nhiều, sẵn sàng được gửi đến máy in 3D.

Biên dịch bởi Gia Tuấn – Pacisoft.com