Hiểu các điều khoản đăng ký Creative Cloud

Hiểu các điều khoản đăng ký Creative Cloud

Tìm hiểu về chính sách hoàn lại tiền của chúng tôi và một số khác biệt chính giữa đăng ký hàng năm và hàng tháng.

Đăng ký hàng tháng

Thuật ngữ của chúng tôi

 • Dịch vụ bắt đầu ngay sau khi thanh toán ban đầu của bạn được xử lý. Bạn sẽ bị tính phí vào thời điểm mua, hàng tháng, cho đến khi bạn hủy.
 • Tỷ lệ hàng tháng của bạn có thể thay đổi, nhưng chúng tôi sẽ luôn thông báo cho bạn trước.

Hủy đăng ký hàng tháng của bạn

 • Nếu bạn hủy trong vòng 14 ngày kể từ ngày đặt hàng của mình, bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại đầy đủ.
 • Nếu bạn hủy sau 14 ngày, khoản thanh toán của bạn sẽ không được hoàn lại và dịch vụ của bạn sẽ tiếp tục đến khi kết thúc thời hạn thanh toán của tháng đó.
 • Việc hủy bỏ có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập vào trang Quản lý Tài khoản của bạn hoặc bằng cách liên hệ với khu vực của bạn.

  Đăng ký hàng năm.

  Thuật ngữ của chúng tôi

 • Đối với tất cả đăng ký hàng năm của Creative Cloud, dịch vụ sẽ bắt đầu ngay khi thanh toán của bạn được xử lý.
 • Mức gia hạn có thể thay đổi, nhưng chúng tôi sẽ luôn thông báo cho bạn trước.
 • Hợp đồng của bạn sẽ tự động gia hạn.
 • Bạn có thể tạm ngừng đăng ký Creative Cloud của mình, nhưng bạn sẽ không thể sử dụng các sản phẩm đã cài đặt trong khoảng thời gian tạm ngừng của bạn. Để tạm dừng hoặc hủy đăng ký của bạn, đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Adobe.com.
 • Việc hủy bỏ có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập vào trang Quản lý Tài khoản của bạn hoặc bằng cách liên hệ với khu vực của bạn.

  Hủy đăng ký hàng năm của bạn (được trả hàng tháng)

 • Nếu bạn hủy trong vòng 14 ngày kể từ ngày đặt hàng của mình, bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại đầy đủ.
 • Nếu bạn hủy sau 14 ngày, phí chấm dứt sớm sẽ được áp dụng. Khoản phí sẽ là 50% số dư còn lại của hợp đồng của bạn. Ví dụ: nếu bạn bị mất 5 tháng hợp đồng khi hủy và bạn phải trả 20 đô la / tháng, bạn sẽ phải trả 50% số tiền còn lại là 100 đô la còn lại = 50 đô la Mỹ.

  Hủy đăng ký hàng năm của bạn (trả trước)

 • Nếu bạn hủy trong vòng 14 ngày kể từ ngày đặt hàng của mình, bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại đầy đủ.
 • Nếu bạn hủy sau 14 ngày, thanh toán của bạn sẽ không được hoàn lại và dịch vụ của bạn sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc thời hạn hợp đồng của bạn.

  Chọn không gia hạn tự động

 • Trong tháng thứ 12 của tư cách thành viên, bạn có thể chọn không tham gia bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập trang Quản lý Tài khoản của mình hoặc bằng cách liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Adobe trong khu vực của bạn.Có thể bạn quan tâm:
 • Hướng dẫn cách khắc phục khi quá trình tải xuống bị gián đoạn?
 • Thay đổi kế hoạch Creative Cloud của bạn
 • Chuyển đổi bản dùng thử sang thành viên Creative Cloud
Tagged: