Hỗ trợ vMotion từ xa bằng EMC VPLEX Metro

Bài viết này nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin về dịch vụ hỗ trợ hoạt động vMotion từ xa bằng VPLEX Metro thông qua sử dụng phương pháp Khối lượng ảo phân tán. Và hình thức này chủ yếu tập trung vào máy chủ VMware ESXi / ESX, chi tiết cấu hình VPLEX và hoạt động dự kiến ​​trong những tình huống khác thực tế.

Giới thiệu chung về EMC VPLEX

Về cơ bản, EMC VPLEX là một giải pháp liên đoàn mới có khả năng trải dài trên hai trung tâm dữ liệu phân tách bởi khoảng cách đồng bộ. Bắt đầu với VPLEX Geosynchrony 5.2 và ESXi 5.5 RTT dành cho cấu hình truy cập máy chủ không đồng nhất, với hỗ trợ tốc độ lên đến 0.01 giây. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Ma trận hỗ trợ cơ bản VPLEX EMC (ESSM) trên trang web support.emc.com. Ma trận này cung cấp cho người dùng khả năng truy cập đồng thời vào các thiết bị lưu trữ tại 2 trang web bằng việc tạo Khối lượng ảo phân tán VPLEX.

Dành cho bạn đọc muốn tìm hiểu thêm thông tin về Khối lượng ảo được phân phối, mời xem phần Thông tin bổ sung trong bài viết này. 

Nếu đáp ứng được tất cả các yêu cầu với khối lượng ảo Phân tán được định cấu hình trên VPLEX, sử dụng vMotion từ xa này có thể thực hiện từ cả hai Trung tâm dữ liệu 1 và 2. Người dùng có thể sử dụng vMotion từ xa để di chuyển khối lượng công việc bằng máy ảo từ trung tâm dữ liệu này sang trung tâm dữ liệu khác để tránh rủi ro. Đồng thời cũng giúp tiết kiệm điện năng và cân bằng khối lượng công việc.

Lưu ý:

  • Xem mục Yêu cầu sử dụng để biết thêm thông tin về các yêu cầu đối với vMotion từ xa
  • Xem mục Tài liệu tham khảo để biết thêm thông tin về Khối lượng ảo được phân phối trên VPLEX.

Hình 1. Minh họa hoạt động sử dụng vMotion với Khối lượng phân tán VPLEX

Yêu cầu khi sử dụng vMotion từ xa

Cần đáp ứng được các điều kiện sau để kích hoạt thành công hệ thống vMotion từ xa qua khoảng cách đồng bộ:

  • Tốc độ mạng IP có băng thông tối thiểu 622 Mbps.
  • Độ trễ tối đa giữa hai máy chủ VMware vSphere không được vượt quá 0.005 giây. Thời gian hỗ trợ khứ hồi cho cấu hình truy cập máy chủ không đồng nhất tối đa là 0.01 giây cho VPLEX Geosynchrony 5.2 và ESXi 5.5 với NMP và PowerPath. Vui lòng tham khảo Ma trận hỗ trợ đơn giản VPLEX EMC (ESSM) mới nhất trên support.emc.com để biết thêm chi tiết.
  • Máy chủ ESXi/ESX nguồn và máy chủ đích phải có mạng riêng trên cùng một mạng con IP và miền quảng bá.
  • Mạng con IP nơi máy ảo cư trú phải có thể truy cập được từ cả máy chủ ESXi/ESX nguồn và đích. Điều này rất quan trọng vì máy ảo vẫn giữ địa chỉ IP cũ khi di chuyển đến máy chủ ESXi/ESX đích, nhằm đảm bảo rằng liên kết với bên ngoài (ví dụ với các máy khách TCP) diễn ra suôn sẻ sau khi di chuyển.
  • Vị trí lưu trữ dữ liệu bao gồm cả thiết bị khởi động được sử dụng bởi máy ảo phải luôn hoạt động và có thể truy cập được bởi cả máy chủ ESXi / ESX nguồn và đích.
  • Được cấp quyền truy cập từ Máy chủ vCenter và Máy khách vSphere tới cả máy chủ ESXi / ESX để thực hiện việc di chuyển.

Các trường hợp được hỗ trợ vMotion từ xa với VPLEX Metro

Bảng dưới đây cung cấp thông tin về các trường hợp được hỗ trợ với cấu hình VPLEX:

Trường hợp Khả năng hỗ trợ
Truy cập đồng thời vào một Distributed Virtual Volume được chia sẻ từ hai cụm ESXi/ESX riêng biệt Được hỗ trợ
vMotion giữa máy chủ trong cụm ESXi/ESX 1/trung tâm dữ liệu 1 với máy chủ trong cụm ESXi/ESX 2/trung tâm dữ liệu 2 tận dụng Distributed Virtual Volume đã được chia sẻ Được hỗ trợ

 Các trường hợp được hỗ trợ kiểm tra

Khi thực hiện vMotion từ xa thông qua VPLEX Metro sử dụng Khối lượng ảo được phân phối, các trường hợp lỗi sau đây sẽ được kiểm tra và hỗ trợ. 

Lưu ý : Không hỗ trợ khởi động từ cấu hình SAN bằng Ổ đĩa ảo phân tán. 

Khi tạo khối lượng phân phối VPLEX, một cụm VPLEX chiến thắng phải được chỉ định. Trong trường hợp giao tiếp liên cụm VPLEX không thành công, cụm VPLEX chiến thắng tiếp tục phục vụ I/Os dành cho khối lượng phân phối VPLEX. Cụm VPLEX thua cuộc không phục vụ I/Os nhận được trên ổ đĩa được phân phối.

Hành vi và tác động của VPLEX đối với máy chủ ESXi / ESX được ghi lại dựa trên thực tế là cụm VPLEX tại trung tâm dữ liệu nguồn (Trung tâm dữ liệu 1) có khả năng hoạt động với khối lượng ảo phân tán VPLEX.

Tình huống Hoạt động VPLEX Ảnh hưởng đến máy chủ ESXi / ESX
Mất máy chủ ESXi / ESX tại điểm nguồn Không ảnh hưởng Các máy ảo đang chạy trên máy chủ ESXi / ESX cục bộ có thể được đăng ký và khởi động lại trên máy chủ ESXi / ESX đích.
Mất máy chủ ESXi / ESX tại điểm đến Không ảnh hưởng Máy ảo đang chạy trên máy chủ ESXi / ESX từ xa có thể được đăng ký và khởi động lại trên máy chủ ESXi / ESX nguồn.
Lỗi cụm VPLEX tại điểm nguồn I / O có thể được tiếp tục trên cụm VPLEX tại điểm đến Máy ảo bị lỗi trên máy chủ ESXi / ESX ở cả nguồn và đích. Chúng có thể được khởi động lại trên máy chủ ESXi / ESX đích.
Lỗi cụm VPLEX tại điểm đến VPLEX tiếp tục xử lý I / O tại điểm nguồn. Khi cụm VPLEX tại trung tâm dữ liệu đích trực tuyến trở lại, bất kỳ thay đổi nào được ghi trong thời gian ngừng hoạt động đều được sao chép sang một nhánh của ổ đĩa cứng của Điện toán phân tán của điểm đến. Không ảnh hưởng đến nguồn máy chủ ESXi / ESX. Máy ảo trên máy chủ ESXi / ESX đích bị lỗi. Chúng có thể được khởi động lại trên máy chủ ESXi / ESX nguồn.
Lỗi toàn bộ trung tâm dữ liệu (toàn bộ trang web) (1) I / O có thể được tiếp tục trên cụm VPLEX tại trung tâm dữ liệu đích Máy ảo bị lỗi tại máy chủ ESXi / ESX đích. Máy ảo tại máy chủ ESXi / ESX nguồn và đích có thể được khởi động lại trên máy chủ ESXi / ESX đích.
Lỗi toàn bộ trung tâm dữ liệu của (toàn bộ trang web) (2) VPLEX tiếp tục xử lý I / O tại trung tâm dữ liệu nguồn. Khi cụm VPLEX tại trung tâm dữ liệu đích trực tuyến trở lại, bất kỳ thay đổi nào được ghi trong thời gian ngừng hoạt động đều được sao chép sang một nhánh của ổ đĩa cứng của Điện toán phân tán của điểm đến. vMotion thất bại mà không bị gián đoạn nguồn ESXi / ESX. Máy ảo tại máy chủ ESXi / ESX đích có thể được khởi động lại trên máy chủ ESXi / ESX nguồn với sự can thiệp của thao tác thủ công.

Không ảnh hưởng đến máy chủ ESXi / ESX nguồn.

Lỗi mạng inter-site (Phân vùng mạng) Cụm VPLEX chiến thắng tại Trung tâm dữ liệu 1 tiếp tục hoạt động Máy chủ ESXi / ESX đích không thể thực hiện I / O tới VPLEX Ổ đĩa điện toán phân tán. Cần có sự can thiệp thủ công để tiếp tục I / O tại trung tâm dữ liệu đích.

Không ảnh hưởng đến máy chủ ESXi / ESX nguồn.

Lỗi liên kết truyền thông liên cụm VPLEX

(Phân vùng mạng)

Cụm VPLEX chiến thắng tại Trung tâm dữ liệu 1 tiếp tục hoạt động Máy chủ ESXi / ESX đích không thể thực hiện I / O tới VPLEX Ổ đĩa phân tán ảo. Cần có sự can thiệp thao tác thủ công để tiếp tục I / O tại điểm đến.
Định hướng VPLEX thất bại Không ảnh hưởng. I / O tiếp tục trên các định hướng còn lại. Không ảnh hưởng. Trong một số điều kiện, lỗi định hướng có thể khiến vMotion đang trong quá trình xử lý tạm dừng. Tuy nhiên, máy ảo vẫn tiếp tục chạy tại nguồn và vMotion có thể được khởi tạo lại và hoàn thành như mong đợi.
Máy chủ quản lý VPLEX bị lỗi Không ảnh hưởng Không ảnh hưởng
Lỗi đường dẫn giao diện người dùng dự phòng Không ảnh hưởng Không ảnh hưởng
Lỗi đường dẫn back-end dự phòng Không ảnh hưởng Không ảnh hưởng
Lỗi mảng back-end trên Trung tâm dữ liệu 1 Không ảnh hưởng. VPLEX tự động bắt đầu xây dựng lại khi mảng Back-end không hoạt động trở lại. Việc xây dựng lại có thể ảnh hưởng đến phản hồi I / O của máy chủ. Các thông số xây dựng lại có thể được điều chỉnh để giảm thiểu tác động xây dựng lại đối với thời gian phản hồi I / O của máy chủ. Liên hệ EMC để biết thêm chi tiết. ESXi / ESX có thể quan sát thấy các phản hồi I / O chậm hơn đối với Distributed Virtual Volume do được xây dựng lại. Các thông số xây dựng lại có thể được điều chỉnh để giảm thiểu tác động xây dựng lại đối với thời gian phản hồi I / O của máy chủ. Liên hệ với EMC để biết thêm chi tiết.
Lỗi mảng back-end trên Trung tâm dữ liệu 2 Không ảnh hưởng. VPLEX tự động bắt đầu xây dựng lại sau khi mảng Back-end không hoạt động trở lại. Việc xây dựng lại có thể ảnh hưởng đến phản hồi I / O của máy chủ. Các thông số xây dựng lại có thể được điều chỉnh để giảm thiểu tác động xây dựng lại đối với thời gian phản hồi I / O của máy chủ. Vui lòng liên hệ với EMC để biết thêm chi tiết. ESXi / ESX có thể quan sát thấy các phản hồi I / O chậm hơn đối với Distributed Virtual Volume do được xây dựng lại. Các thông số xây dựng lại có thể được điều chỉnh để giảm thiểu tác động xây dựng lại đối với thời gian phản hồi I / O của máy chủ. Vui lòng liên hệ với EMC để biết thêm chi tiết.

 Tài liệu tham khảo:

Lưu ý: Nếu không mở được liên kết, hãy cung cấp phản hồi và nhân viên VMware sẽ cập nhật liên kết.

Thông tin liên quan

Sau đây là những thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng trong bài viết này: 

Thuật ngữ Định nghĩa
Distributed Virtual Volume Một ổ đĩa ảo VPLEX với các bản sao dữ liệu (bản sao) hoàn chỉnh, được đồng bộ hóa, được hiển thị thông qua 2 cụm VPLEX được phân tách theo địa lý. Distributed Virtual Volumes có thể được truy cập đồng thời bởi các máy chủ tại các trung tâm dữ liệu ở xa, do đó cho phép sử dụng vMotion từ xa.
Winner cluster Khi tạo VPLEX Distributed Virtual Volume, cụm VPLEX nào hoạt động sẽ phải được chỉ định. Trong trường hợp giao tiếp liên cụm VPLEX không thành công, cụm VPLEX này sẽ tiếp tục phục vụ từ I / O cho đến VPLEX Distributed Virtual Volume. Cụm VPLEX không hoạt động sẽ không phục vụ I / O trên Distributed Virtual Volume. Hành động này của VPLEX sẽ giải quyết các vấn đề split-brain và hỏng dữ liệu trong trường hợp phân vùng mạng liên cụm VPLEX.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Sử dụng EMC VPLEX Metro để kích hoạt tính di động của khối lượng công việc được ảo hóa . 

Lưu ý: Nếu không mở được liên kết, hãy cung cấp phản hồi và nhân viên VMware sẽ cập nhật liên kết.

Biên dịch bởi Tuyết Hiền – Pacisoft.com