Cách thiết lập Home Office (Văn phòng làm việc tại nhà) với AnyDesk

Home Office có thể được thiết lập trong một vài bước:

1. Install (Cài đặt)
2. Enter license-key (Nhập license-key)
3. Set a password (Đặt mật khẩu)
4. Connect to device (Kết nối với thiết bị)

Installation (Cài đặt)

 • Tải xuống AnyDesk từ anydesk.com/downloads và nhấp đúp để chạy AnyDesk trên thiết bị của bạn.
 • Tìm mục Installation trong Cửa sổ Chính.
 • Đảm bảo cài đặt AnyDesk trên cả hai thiết bị của bạn, đặc biệt là trong văn phòng mà bạn muốn làm việc từ xa.

Việc cài đặt sẽ cho phép AnyDesk hoạt động ở chế độ quản trị và đảm bảo tính khả dụng của tất cả các tính năng ví dụ như In ấn từ xa.

 • (Optional): Tạo Alias/Tên cho thiết bị để thiết bị có thể ghi nhớ và kết nối dễ dàng hơn.
Để làm như vậy, hãy nhấp chuột phải vào ID của bạn sau đó nhấp vào chọn Alias. (Chỉ khả dụng sau khi đã cài đặt)
     

Licensing (Cấp phép)

Lưu ý: License của bạn có giá trị trực tiếp sau khi mua tại cửa hàng, ngay cả khi phương thức thanh toán đã chọn cần thời gian xử lý.

 • Đăng nhập vào my.anydesk.com bằng thông tin đăng nhập được gửi qua E-mail trong quá trình đăng ký trong Shop.
 • Sao chép license-key và dán vào AnyDesk để đăng ký ứng dụng khách của bạn.

Lưu ý: Chỉ thiết bị của riêng bạn mà bạn đang ngồi trước nó cần được đăng ký, không phải thiết bị bạn đang kết nối. Xem thêm: Cấp phép

 • Mở menu chính và nhấp vào Change license Key…. Dán license-key trong settings.
 • AnyDesk bây giờ sẽ hiển thịlicense mới của bạn.
      

Thiết lập quyền truy cập không cần giám sát cho Home Office

Để kết nối với thiết bị của bạn mà không cần giám sát, hãy thiết lập mật khẩu:

 • Nhấp Set password for unattended access… trong Main Window
 • Security-settings sẽ xuất hiện
 • Nhập mật khẩu hai lần và xác nhận.
   
 • Chọn: Allow to save the password để tránh nhập mật khẩu mỗi lần.
 • Bây giờ bạn đã thiết lập xong truy cập bằng mật khẩu.

Cách thay thế để mở security settings:

 • Mở Settings
 • Chuyển sang Security
 • Mở khóa Security Settings

Bắt đầu phiên

 • Người dùng ở phía xa cần phải cung cấp ID hoặc Alias của mình.
 • Nhập ID/Alias của thiết bị ở phía xa vào mục Address và yêu cầu một phiên bằng cách Enter hoặc nhấp vào connect.
 • Sau khi yêu cầu phiên, hộp thoại mật khẩu xuất hiện.
 • Đánh dấu vào Login automatically from now và nhập mật khẩu. Bạn sẽ không bị hỏi nhập mật khẩu trong khi yêu cầu phiên phụ cho ứng dụng khách này nữa.
Lưu ý: Tính năng này sẽ chỉ hoạt động nếu ứng dụng khách phía xa cho phép lưu mật khẩu!

Biên dịch bởi Vinh Thức – Pacisoft.com