Hướng dẫn Backup và Upgrade Symantec Endpoint Manager 12.x lên Symantec Endpoint Manager 14.x

HƯỚNG DẪN BACKUP VÀ UPGRADE SYMANTEC ENDPOINT MANAGER 12.x LÊN SYMANTEC ENDPOINT MANAGER 14.x

Vấn đề: Hiện tại Symantec endpoint đã không còn hỗ trợ cài bản 12.x cho Window 10. Vì vậy chúng ta cần phải nâng cấp lên SEP 14.x

Bước 1: Tạo bản backup lại dữ liệu của SEPM 12.x để đảm bảo dữ liệu được an toàn trong quá trinh upgrade

Thực hiện backup
1. Start menu, click All Programs > Symantec Endpoint Protection Manager > Symantec Endpoint Protection Manager Tools > Database Back Up and Restore.
2. Trong hộp thoại Database Back Up and Restore , click Back Up.
3. Trong hộp thoại Back Up Database , kiểm tra Backup logs, click Yes.
4. Click OK.
5. Khi Backup hoàn tất, click Exit.
6. Copy file backup vào nơi lưu trữ an toàn khác.

Thực hiện backup bằng giao diện SEPM
1. Trong giao diện điều khiển, click Admin > Servers.
2. Dưới Servers, click Local Site (My Site) > localhost.
3. Dưới Tasks, click Back Up Database Now.
4. Trong hộp thoại Back Up Database , kiểm tra Backup logs, click Yes.
5. Click OK.
6. Click Close.

Bước 2: Upgrade SEPM 12.x lên SEPM 14.x

1. Đăng xuất SEPM 12.x
2. Tải về bản SEPM 14.x: Link
3. Chạy file setup.exe theo đường dẫn Symantec_Endpoint_Protection_14.0.1_Full_Installation_EN\SEPM

4. Nhấp Next để Upgrade. Nếu port đã được sử dụng hãy chỉ định port khác VD:4433, 8081,… Mặc định sẽ là 443

5. Nhấn Next để chạy LiveUpgrade

6. Chọn Finish, quá trình Upgrade hoàn thành. Sau khi upgrade sẽ mất 1 khoảng thời gian để SEP client kết nối lại tới SEPM

7. Sau khi Upgrade SEPM tham khảo bài viết sau để chạy AutoUpgarde cho Client

Hướng dẫn AutoUpgrade trong Symantec Endpoint Protection

 

Tagged: