Hướng dẫn Backup license Symantec Endpoint Protection

Hướng dẫn Backup license Symantec Endpoint Protection

Vấn đề:

  • Hướng dẫn Backup license Symantec Endpoint Protection.
  • Symantec khuyến cáo rằng chúng ta nên backup các file license của chúng ta. Tại sao chúng ta cần backup file license? Bởi vì trong trường hợp database hoặc ổ cứng máy của chúng ta bị hỏng sẽ khiến license SEP có thể bị mất.
  • Mặc định, khi chúng ta import license file bằng Licensing Activation Wizard,Symantec Endpoint Protection Manager sẽ tạo một bản sao của license theo đường dẫn mặc định: C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Inetpub\license.Nếu chúng ta bị thất lạc các file license mà chúng ta đã tải xuống hoặc nhận được qua email, chúng ta có thể tải các tập tin lại từ trang web của Symantec Licensing Portal.

Giải quyết:

Để Backup file license SEP, ta tiến hành như sau:

  • Đối với máy Windows, copy các tệp license .slf từ thư mục mà chúng ta đã lưu các tập tin license vào một máy tính khác.

Recovery license đã xóa:

  • Nếu chúng ta vô tình xoá một file license, chúng ta có thể khôi phục nó từ Symantec Endpoint Protection Manager console.

Để khôi phục giấy phép đã xóa:

1. Truy cập vào Symantec Endpoint Protection Manager console

2. Tiến hành login tài khoản SEPM.

3. Tại giao diện console, chọn tab Admin → chọn License.

4. Dưới trường Tasks, chọn Recover a deleted license.

5. Tại bảng License recovery, tich1 chọn license mà chúng ta đã xóa và muốn phục hồi lại.

6. Chọn Submit.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn