Hướng dẫn bật mã hóa file trên Kaspersky Security Center

Hướng dẫn bật mã hóa file trên Kaspersky Security Center

Vấn đề:

Khi mạng lưới công ty chúng ta được bảo vệ bởi Kaspersky. Chúng ta cần phải mã hóa dữ liệu trên các notebook và desktop để ngăn chặn rò rỉ dữ liệu trong trường hợp thiết bị bị mất cắp hoặc bị mất hoặc các tập tin được sao chép mà không có sự cho phép.

Kaspersky Endpoint Security sử dụng một thành phần đặc biệt để mã hóa tập tin. Tương tự với các thành phần mã hóa khác, nó không được cài đặt theo mặc định. Chúng ta có thể bật tính năng Encryption of Files and Folders trong gói cài đặt KES bằng cách dùng Change Application Components task.

Giải quyết:

Lưu ý: cần xác định notebook thuộc group nào trước khi chúng ta tiến hành mã hóa ổ đĩa của chúng.

Hướng dẫn bật tính năng mã hóa tập tin trên Desktop:

1.Mở Kaspersky Security Center.

2.Chọn Managed devices. Sau đó chuyển sang tab Policies.

3.Tại mục Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 for Windows, click chuột phải Policy (Policy đang Active) chọn Copy.

Hướng dẫn bật mã hóa file trên Kaspersky Security Center

4.Chọn group devices mà chúng ta muốn mã hóa tập tin, chuyển sang tab Polices.

5.Paste policy chúng ta đã copy ở bước 3.

6.Click chuột phải Policy vừa paste ở bước 5, chọn Properties.

Hướng dẫn bật mã hóa file trên Kaspersky Security Center

7.Tiến hành đổi tên cho Policy.

8.Tại mục Policy status, chọn Active policy.

9.Bỏ check Inherit policy top-level settings.

10.Click OK.

Hướng dẫn bật mã hóa file trên Kaspersky Security Center

11.Mở lại properties của policy chúng ta vừa đổi tên.

12.Chọn Encryption of files and folders.

13.Chọn According to rules tại mục Encryption mode.

14.Click Add >chọn Files by extension.

Hướng dẫn bật mã hóa file trên Kaspersky Security Center

15.Tại cửa sổ Add/edit list of the file extension, gõ *.txt, sau đó click OK.

Hướng dẫn bật mã hóa file trên Kaspersky Security Center

16.Kiểm tra xem dưới trường Microsoft Office documents xem xuất hiện mục File by extension hay chưa.

17.Click OK.

Hướng dẫn bật mã hóa file trên Kaspersky Security Center

18.Click OK để đóng cảnh báo.

Hướng dẫn bật tính năng mã hóa tập tin trên Notebook: tương tự như bật tính năng mã hóa tập tin trên Desktop.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn