Hướng dẫn bật mã hóa ổ đĩa trên Kaspersky Security Center

Hướng dẫn bật mã hóa ổ đĩa trên Kaspersky Security Center

Vấn đề:

Khi mạng lưới công ty chúng ta được bảo vệ bởi Kaspersky. Để bảo vệ các thông tin quan trọng trên ổ đĩa cứng của một số máy tính, chúng ta cần phải thiết lập một Policy dùng để mã hóa ổ cứng. Sau đó assign Policy này vào nhóm máy cần được bảo vệ và bật chế độ mã hóa ( Full Disk Encryption) trên Kaspersky Security Center và bật tính năng Full Disk Encryption trên Kaspersky Endpoint Security để cho phép chúng mã hóa ổ đĩa cứng trên máy của chúng ta tránh khỏi tình trạng bị tấn công.

Giải quyết:

Lưu ý: Chúng ta phải đưa các máy cần mã hóa ổ cứng (Full Disk Encryption) vào cùng một group.

1.Mở Kaspersky Security Center.

2.Chọn Managed Devices.

3.Chọn group devices mà chúng ta muốn mã hóa ổ cứng, chuyển sang tab Polices.

4.Click chuột phải Policy mà chúng ta đã tạo trước đó dùng để mã hóa ổ đĩa, chọn Properties.

Hướng dẫn bật mã hóa ổ đĩa trên Kaspersky Security Center

5.Chọn Encryption of hard drives dưới mục Data Encryption dưới trường Sections.

6.Tại mục Encryption technology, chọn Kaspersky Disk Encryption.

7.Click vào link users tại mục Automatically create Authentication Agent accounts for users.

Hướng dẫn bật mã hóa ổ đĩa trên Kaspersky Security Center

8.Bỏ tick All accounts on the computer.

9.Tick mục All domainaccounts on the computerActive account. Sau đó click OK.

Hướng dẫn bật mã hóa ổ đĩa trên Kaspersky Security Center

10.Tick Add to list of previously created Authentication Agent accounts.

11.Tại mục Encryption mode, chọn Encrypt all hard drives.

Hướng dẫn bật mã hóa ổ đĩa trên Kaspersky Security Center

12.Click Yes để xác nhận.

13.Click OK >OK để đóng cảnh báo.

14.Chờ cho đến khi Policy được thực thi.

15.Chuyển sang tab Devices.

16.Mở Properties của máy tính thuộc group mà chúng ta cần mã hóa ổ cứng.

Hướng dẫn bật mã hóa ổ đĩa trên Kaspersky Security Center

17.Chọn Protection dưới trường Sections.

18.Chú ý mục Disk encryption status.

Hướng dẫn bật mã hóa ổ đĩa trên Kaspersky Security Center

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn