Hướng dẫn bật tính năng mã hóa trong Kaspersky Security Center

Hướng dẫn bật tính năng mã hóa trong Kaspersky Security Center

Vấn đề:

Hướng dẫn bật tính năng mã hóa trong Kaspersky Security Center.

Khi mạng lưới công ty chúng ta được bảo vệ bởi Kaspersky. Để mã hóa các thông tin quan trọng trên một số máy tính, chúng ta cần phải bật chế độ mã hóa ( Enable Encryption) trên Kaspersky Security Center và Kaspersky Endpoint Security để cho phép chúng mã hóa các dữ liệu quan trọng của chúng ta tránh khỏi tình trạng bị tấn công.

Giải quyết:

Trước khi bật tính năng mã hóa dữ liêu trên Kaspersky Security Center, chúng ta cần add key cho client trong Kaspersky Seurity Center.

1.Mở Kaspersky Security Center.

2.Chọn Administration Server.

3.Tại tab Monitoring, click Configure functionality displayed in user interface.

Hướng dẫn bật tính năng mã hóa trong Kaspersky Security Center

4.Tick mục Display data encryption and protection. Sau đó click OK.

Hướng dẫn bật tính năng mã hóa trong Kaspersky Security Center

5.Click OK để restart Administration Console.

Hướng dẫn bật tính năng mã hóa trong Kaspersky Security Center

6.Sau khi restart xong, chọn Managed devices, chuyển sang tab Polices.

7.Click chuột phải policy (policy đang active) của Kaspersky Endponit Security 10 Service Pack 2 for Windows, chọn Properties.

Hướng dẫn bật tính năng mã hóa trong Kaspersky Security Center

8.Dưới trường Sections, chúng ta sẽ thấy hiển thị của Data Encryption. Như vây,chúng ta đã bật tính năng mã hóa dữ liệu trong KSC.

Hướng dẫn bật tính năng mã hóa trong Kaspersky Security Center

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn