Hướng dẫn bật Trusted Application trong Kaspersky Internet Security

Hướng dẫn bật Trusted Application trong Kaspersky Internet Security

Vấn đề:

Chế độ Trusted Applications trong Kaspersky Internet Security sẽ chặn tất cả các ứng dụng khi chúng không được coi là Trusted (ví dụ như các ứng dụng không có thông tin trong cơ sở dữ liệu của Kaspersky Security Network hoặc các ứng dụng đó nhận được những dữ liệu từ một nguồn không đáng tin cậy). Chỉ những ứng dụng đã biết và đáng tin cậy mới được phép chạy trên máy tính của chúng ta.

Giải quyết:

Trước khi chúng ta kích hoạt chế độ Trusted Applications , chắc chắn rằng các tính năng Application Control , File Anti-Virus , và System Watcher đã được kích hoạt trước.

Để bật chế độ Trusted Applications:

1.Mở Kaspersky Internet Security.

2.Click More Tools.

Hướng dẫn bật Trusted Application trong Kaspersky Internet Security

3.Trong cửa sổ Tools , click Trusted Applications mode.

Hướng dẫn bật Trusted Application trong Kaspersky Internet Security

4.Click Enable.

Hướng dẫn bật Trusted Application trong Kaspersky Internet Security

5.Kaspersky Internet Security sẽ quét hệ điều hành và tất cả các ứng dụng được cài đặt trên máy tính của chúng ta. Quá trình quét có thể mất khá nhiều thời gian (tuy nhiên tối đa chỉ vài giờ). Việc quét này chỉ được thực hiện khi lần đầu khởi động. Vì vậy, chúng ta nên kiên nhẫn chờ cho đến khi quá trình quét hoàn tất.

Hướng dẫn bật Trusted Application trong Kaspersky Internet Security

6.Nếu cần kiểm tra xem các ứng dụng mà chúng ta thường hay sử dụng có chạy đúng hay không. Chúng ta có thể thực hiện kiểm tra trên bằng cách click Manage applications.

Hướng dẫn bật Trusted Application trong Kaspersky Internet Security

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn