Hướng dẫn cách khắc phục khi quá trình tải xuống bị gián đoạn?

Hướng dẫn cách khắc phục khi quá trình tải xuống bị gián đoạn?

Nhấp vào nút Tiếp tục trong cửa sổ Quản lý tải xuống của Akamai Download (thử nghiệm) hoặc trong trình duyệt của bạn (Lưu trữ mua hàng).

Tiếp tục lại một lượt tải xuống dùng thử bị tạm dừng:

Akamai 3 Resume button

Nếu bạn đã đóng cửa sổ Akamai hoặc trình duyệt, hãy nhấp đúp vào biểu tượng Resume Download trên màn hình của bạn.

Akamai Download Manager 3 không cài đặt.

Nếu bạn nhìn thấy cửa sổ cài đặt Trình quản lý tải xuống của Akamai nhưng trình cài đặt không bắt đầu, hãy nhấp vào Thử mở lại nó. Sau đó, bấm Chạy.

Try reopening it

Bạn biết rằng Akamai Download Manager 3 cài đặt khi thanh tiến trình tải xuống xuất hiện. Bạn có thể được nhắc duyệt qua để chọn vị trí để lưu bản tải xuống.

Cài đặt Akamai Download Manager 3 nhưng việc tải xuống không bao giờ bắt đầu.

Giữ trình duyệt web và cửa sổ Akamai Download Manager 3 mở cho đến khi quá trình tải xuống hoàn tất. Nếu bạn đóng cửa sổ sớm, tải xuống không thành công.

1. Truy cập trang Tải Adobe và khởi động lại quá trình tải xuống.

2. Để lại trình duyệt và cửa sổ Akamai Download Manager mở cho đến khi quá trình tải xuống hoàn tất thành công.

3. Nếu việc tải xuống không thành công, tải phần mềm mà không sử dụng Akamai. Xem Tải xuống bản dùng thử trực tiếp.

Cài đặt Akamai Download Manager, quá trình tải xuống bắt đầu, nhưng sau đó nó tạm dừng hoặc treo cứng.

1.Gỡ cài đặt Trình Quản lý Tải xuống của Akamai. Xem Làm thế nào để loại bỏ Akamai Download Manager?

2.Xóa phím tắt Tải lại lối tắt từ desktop, nếu nó ở đó.

3.Điều hướng đến thư mục nơi bạn đã lưu các tập tin và xóa bất kỳ tập tin tạm thời kết thúc bằng phần .part

4.Trở lại trang tải về của Adobe và khởi động lại quá trình tải xuống.

5.Để lại cửa sổ Akamai Download Manager cho đến khi quá trình tải xuống hoàn tất thành công.

6.Nếu quá trình tải xuống không thành công, tải phần mềm mà không sử dụng Trình quản lý tải xuống của Akamai. Xem Tải xuống bản dùng thử trực tiếp.

Tải về bản dùng thử trực tiếp.

1. Sử dụng trình duyệt không giới hạn kích thước tải xuống tệp, chẳng hạn như Internet Explorer 8 hoặc Firefox 5.

2. Vào trang tải về của Adobe và bắt đầu tải về.

3. Trong cửa sổ cài đặt Trình quản lý tải xuống của Akamai, nhấp vào liên kết (hoặc liên kết) để tải phần mềm trực tiếp.

Acrobat direct download

Akamai Download Manager không hoạt động. Làm cách nào để tải phần mềm của tôi trực tiếp?

Nếu bạn không thể tải xuống sản phẩm Adobe bằng Trình quản lý tải xuống của Akamai, hãy sử dụng các liên kết tải xuống trực tiếp thay vì:

1.Vào trang tải về của Adobe và bắt đầu tải về.

2. Trong cửa sổ cài đặt Trình quản lý tải xuống của Akamai, nhấp vào liên kết (hoặc liên kết) để tải phần mềm trực tiếp.

Acrobat direct download

Có thể bạn quan tâm:

Tagged: