Hướng dẫn cách sao lưu file system registry trong Windows

System Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ các thông số kỹ thuật của toàn bộ hệ thống Windows. Nếu có bất cứ chỉnh sửa hoặc cập nhật nào, bạn nên sao lưu bản gốc của file để tránh những sai sót không đáng có về sau. 

Áp dụng cho các hệ điều hành:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP

Bất kỳ hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật nào thường chứa cảnh báo về việc chỉnh sửa registry. Thông báo như sau:

Lưu ý: Sao lưu registry trước khi chỉnh sửa nó.” (“Note: Backup the registry before editing it.”)

1. Cách sao lưu file system registry trong Windows

1.1. Hướng dẫn cách mở registry

Nhấn WINDOWS-R trên bàn phím để xuất hiện cửa sổ Run, nhập REGEDIT rồi nhấn OK. Ngoài ra, có thể gõ lệnh trên trong Run tại menu Start hoặc gõ trực tiếp regedit.exe tại menu Start.

1.2. Hướng dẫn cách sao lưu registry

 1. Trong Registry Editor, nhấp vào menu File và chọn Export.
 2. Nhập tên tệp, chẳng hạn như “Registry Backup”.
 3. Tại Save as Type, bạn chọn file tệp đuôi phải ở dạng “Registration (* .reg).”
 4. Tại Export range, chọn “All“.
 5. Chọn một vị trí để lưu, chẳng hạn như Desktop hoặc Documents.
 6. Nhấp vào Save.

Lưu ý: Cần kiểm tra tệp “Registry Backup.reg” được lưu vào vị trí đã chọn. Nếu không phải thực hiện lại, chắc chắn rằng tệp phải được lưu.

Quan trọng: Để khôi phục registry, hãy nhấp đúp vào tệp “Registry Backup.reg”.

Các sự cố do chỉnh sửa registryWindows không đúng cách có thể khiến hệ điều hành máy tính không sử dụng được. Microsoft cung cấp nhiều thông tin quan trọng về sổ đăng ký trong Microsoft Knowledge Base. Thông tin bổ sung về Registry cũng có sẵn tại mục Help trong Microsoft Registry Editor.

Biên dịch bởi Giáng Ngọc – Pacisoft.com