Hướng dẫn cài đặt, kích hoạt, download Office Home and Student 2019 cho Win, MAC

Phân loại Office để

Office dành cho gia đình, cá nhân   . Một số sản phẩm Office dành cho gia đình sẽ kèm theo một khóa sản phẩm. Nếu bản của bạn cũng có thì trước khi cài đặt Office lần đầu, bạn hãy đăng nhập bằng Tài khoản Microsoft mới hoặc hiện có, rồi nhập khóa sản phẩm của mình tại office.com/setup. Đổi khóa của bạn là những liên kết tài khoản của bạn với Office để bạn chỉ phải thực hiện việc này một lần. Đã làm điều này chưa? Chuyển sang Bước 1.

Office dành cho doanh nghiệp    Nếu gói đăng ký Office dành cho doanh nghiệp của bạn bao gồm phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office, bạn sẽ không nhìn thấy tùy chọn để cài đặt nó, trừ khi người nào đó trong tổ chức của bạn gán giấy phép cho bạn. Để tìm cách kiểm tra điều này Tôi có giấy phép hoặc sản phẩm Office 365 nào? Nếu là người quản trị Office 365 chịu trách nhiệm về điều này, hãy xem gán giấy phép cho người dùng.

Cài đặt trên PCBạn cần trợ giúp?

Bước 1: Đăng nhập để tải xuống Office

 1. Truy nhập www.office.com và nếu bạn vẫn chưa đăng nhập, hãy chọn Đăng nhập.

  Lưu ý: Nếu bạn đã mua Office dành cho mục đích sử dụng cá nhân thông qua lợi ích Microsoft HUP của công ty mình thì có thể bạn không đăng nhập được tại đây. Tìm trợ giúp về cài đặt tại Cài đặt Office thông qua HUP.

 2. Đăng nhập bằng tài khoản bạn đã liên kết với phiên bản Office này. Đây có thể là tài khoản Microsoft hay tài khoản cơ quan hoặc trường học.Bạn không nhớ chi tiết tài khoản của mình? Hãy xem mục Tôi đã quên tài khoản mà mình sử dụng với Office.
 3. Sau khi đăng nhập, hãy làm theo các bước khớp với loại tài khoản bạn đã đăng nhập.

  Bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft
  Dòng

  1. Từ trang chủ của Office, chọn Cài đặt Office.Ảnh chụp màn hình trang chủ Office.com sau khi đăng nhập
  2. Chọn Cài đặt. (Đối với người đăng ký Office 365, bạn có thể ở trên trang Tổng quan và cần chọnCài đặt Office > đầu tiên.)Phiên bản 64-bit được cài đặt mặc định. Tuy nhiên, nếu Office nhận thấy bạn đã cài đặt phiên bản 32-bit trước đây, phiên bản 32-bit sẽ được cài đặt thay vì 64-bit.

   Lưu ý: Nếu bạn muốn cài đặt phiên bản 32-bit hoặc 64-bit của Office, nhưng đây là phiên bản khác với bản bạn đã cài đặt, trước tiên bạn cần phải gỡ cài đặt Office.

   . Sau đó bạn có thể chọn phiên bản mong muốn. Chọn Các tùy chọn khác, rồi chọn ngôn ngữ và phiên bản 32-bit hoặc 64-bit của Office, sau đó chọn Cài đặt.

   . Để biết thêm thông tin đâu là phiên bản phù hợp với bạn hãy xem Chọn giữa phiên bản 32-bit hoặc 64-bit của Office.

  Bạn đã đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học
  Dòng

  1. Từ trang chủ Office 365, chọn Cài đặt các ứng dụng Office (Nếu bạn đặt trang bắt đầu khác, đi đếnaka.ms/office-install.)Ảnh chụp màn hình Office.com nếu đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học
  2. Chọn Office để bắt đầu cài đặt.Phiên bản 64-bit được cài đặt mặc định. Tuy nhiên, nếu Office nhận thấy bạn đã cài đặt phiên bản 32-bit trước đó, phiên bản này sẽ được cài đặt thay thế. (Lưu ý: link có thể hiện phiên bản Office 2016, tuy nhiên Office sẽ cài đặt phiên bản cập nhật nhất của các ứng dụng Office như người quản trị Office 365 của bạn đã đặt.)

   Lưu ý: Nếu bạn muốn cài đặt phiên bản 32-bit hoặc 64-bit của Office, nhưng phiên bản này khác với phiên bản bạn đã cài đặt, trước tiên bạn cần phải Dỡ cài đặt Office.

   Sau đó bạn có thể chọn phiên bản mong muốn. Chọn Các tùy chọn cài đặt khác, ngôn ngữ của bạn, và bên dưới Phiên bản chọn Nâng cao, và chọn 32-bithoặc 64-bit , rồi chọn Cài đặt.

   Để biết thêm thông tin đâu là phiên bản phù hợp với bạn hãy xem Chọn giữa phiên bản 32-bit hoặc 64-bit của Office.

  Office sẽ bắt đầu tải xuống. Làm theo lời nhắc ở Bước 2 để hoàn tất việc cài đặt.

  Bạn không thấy tùy chọn cài đặt sau khi đăng nhập? Có thể đã xảy ra sự cố với tài khoản của bạn. Chọn mục Bạn cần trợ giúp? từ bên trên và xem lại mục Câu hỏi về tài khoản.

Bước 2: Cài đặt Office

 1. Tùy theo trình duyệt của bạn, bấm vào Chạy (trong Edge hoặc Internet Explorer), Thiết lập (trong Chrome) hoặc Lưu Tệp (trong Firefox).Nếu bạn thấy lời nhắc từ Kiểm soát Tài khoản Người dùng với nội dung Bạn có muốn cho phép ứng dụng này thực hiện thay đổi đối với thiết bị của bạn không? chọn .

  Cài đặt sẽ bắt đầu.

  Cửa sổ hiển thị tiến trình cài đặt Office

 2. Cài đặt của bạn hoàn tất khi bạn thấy cụm từ “Bạn đã sẵn sàng! Office giờ đã được cài đặt” và một hiệu ứng hoạt hình sẽ được phát để hiển thị cho bạn vị trí tìm ứng dụng Office trên máy tính của mình. Chọn Đóng.Hãy làm theo các hướng dẫn trong cửa sổ để tìm ứng dụng Office của bạn. Ví dụ tùy thuộc vào phiên bản của Windows, chọn Bắt đầu và cuộn để tìm các ứng dụng mà bạn muốn mở chẳng hạn như Word hoặc Excel, hoặc nhập tên của ứng dụng vào hộp tìm kiếm.

  Office giờ đã được cài đặt. Chọn Đóng

Sự cố về cài đặt hoặc đăng nhập?

Nếu bạn gặp phải sự cố về cài đặt, chẳng hạn như mất nhiều thời gian để cài đặt Office, xem mục Bạn cần trợ giúp? để biết danh sách sự cố phổ biến.

Bước 3: Kích hoạt Office

Bắt đầu sử dụng ngay ứng dụng Office bằng cách mở ứng dụng bất kỳ, như Word hoặc Excel. Bạn không tìm thấy Office sau khi cài đặt?

Trong hầu hết các trường hợp, Office được kích hoạt sau khi bạn khởi động một ứng dụng và sau khi bạn bấm vào Chấp nhận để đồng ý với Điều khoản cấp phép.

Nếu bạn cần trợ giúp về kích hoạt, xem mục Kích hoạt Office.