Hướng dẫn cài đặt SOLIDWORKS 2016 Installation Manager

PACISOFT – Hướng dẫn cài đặt SOLIDWORKS 2016 Installation Manager

Cài đặt SOLIDWORKS 2016 Installation Manage có một số thay đổi so với các phiên bản đã phát hành trước đó.

Các SOLIDWORKS add-ins mua riêng giờ đây sẽ được nhóm lại dưới mục mở rộng dưới tác vụ của thanh menu. Khi mở rộng thanh menu, bạn có thể nhập số serial number cho add-ins.

hinh1SOLIDWORKS 2016 INSTALLATION MANAGER

LỰA CHỌN SẢN PHẨM

Dưới mục Production Selection bạn có thể chọn sản phẩm để cài đặt bao gồm cả bản SOLIDWORKS PDM Standard thay thế cho bản SOLIDWORKS Workgroup PDM.

hinh1PRODUCT SELECTION

CÁC TÙY CHỌN DOWNLOAD

Bạn có thể chọn download các file cần thiết cho cài đặt máy bạn đang sử dụng hoặc có thể chọn tải bản full để cài đặt cho bất cứ máy nào ở mục DOWNLOAD OPTIONS.Việc chọn chỉ các file cần thiết chỉ cho một máy đang sử dụng sẽ có dung lượng nhẹ hơn so với bản full.

hinh1DOWNLOAD OPTIONS

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.