Hướng dẫn cài đặt SOLIDWORKS 2016 Workgroup PDM Server

PACISOFT – Hướng dẫn cài đặt SOLIDWORKS 2016 Workgroup PDM Server

Cài đặt SOLIDWORKS 2016 Workgroup PDM Server bao gồm SOLIDWORKS Installation Manager. Installation Manager có thể được khởi chạy trong DVD cài đặt SOLIDWORKS hoặc tải các gói service pack.

Khi Installation Manager khởi chạy, chọn SOLIDWORKS Workgroup PDM Server trong mục Server Products.

hinh1SOLIDWORKS Installation Manager

Mục Summarry, tại “Validation Code required for installation” chọn Change.

hinh1Validate code

Điền serial numbere-mail rồi chọn get code, nếu bạn gặp Validate Automatically thì chọn validate manually by email.

hinh1Get code

Validation code của bạn sẽ xuất hiện, nếu bạn chọn validate manually by email, bạn sẽ phải điền vào ô như bên dưới.

hinh1

Click chọn Back to Summary,  rồi chọn Install Now  để tiếp tục quá trình cài đặt.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.