Hướng dẫn cài đặt V-Ray 2.0 cho SketchUp Windows

Pacisoft – Hướng dẫn cài đặt V-Ray 2.0 cho SketchUp Windows

1.Chạy file cài đặt.

1

2.Chọn  I accept the terms of the lisence agreement -> Next.

2

3.Chọn những thành phần bạn muốn cài:

  • Microsoft C++ Redistributable: Cài đặt Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable Package.
  • V-Ray for SketchUp: Cài đặt gói cần thiết để chạy Vray for SketchUp..
  • The command line render spawner tool: Cài đặt các phiên bản độc lập của VRay.
  • The distributed rendering spawner: Cài đặt các file cần thiết để chạy VRay( nhà phát triển).
  • Utilities for dongle licensing: Cài đặt V-Ray license server và tiện ích.
  • V-Ray Tools: Cài đặt tool V-Ray.

3

4.Chọn nơi cài đặt SketchUp.
4

5.Chọn Next.

5

6.Quá trình cài đặt đang diễn ra.

6

7.Hoàn thành.

7

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.