(Tìm hiểu) – Hướng dẫn cấp phép và mua bản quyền Microsoft Windows Server CAL

CAL License – Thường bị hiểu sai là một sản phẩm phần mềm!

CAL là gì?

CAL (Client Access License) đúng hơn là giấy phép cấp cho người dùng hoặc thiết bị để có khả năng truy cập các dịch vụ của máy chủ. Nếu các máy trạm trong tổ chức của bạn là một phần trong network, có khả năng bạn phụ thuộc vào phần mềm máy chủ mạng (network server software) để thực hiện các chức năng cụ thể như chia sẻ tệp và in. Để truy cập phần mềm máy chủ này một cách hợp pháp, có thể cần phải có CAL. Thực hiện theo hướng dẫn này của PACISOFT & MS để chọn loại giấy phép phù hợp với công ty bạn!

After the General Availability of Windows Server 2019, the business model for Standard and Datacenter editions will transition from processor-based to corebased licensing.

Editions Licensing model CAL requirements*
Windows Server 2019 Datacenter Core-based Windows Server CAL
Windows Server 2019 Standard Core-based Windows Server CAL
Windows Server 2019 Essentials Processor-based No CAL required
Windows Server 2019 MultiPoint Premium Server Processor-based Windows Server CAL+ Remote Desktop Services CAL
Windows Storage Server 2019 Processor-based No CAL required
Microsoft Hyper-V Server 2019 NA NA

* Some additional or advanced functionality such as Remote Desktop Services or Active Directory Rights Management Services will continue to require the purchase of an additive CAL.

Chúng ta sẽ xem xét ở Server CALs cho mạng kết nối nội bộ (local network connections)

UserCAL

User CALs là giấy phép được sử dụng phổ biến nhất.

và được sử dụng cho các máy chủ có người dùng với số lượng thiết bị không xác định.

Mô hình này được khuyến nghị nếu nhân viên của công ty bạn cần có quyền truy cập chuyển vùng vào mạng công ty bằng nhiều thiết bị hoặc nếu bạn có nhiều thiết bị hơn người dùng.

This model is recommended if your company’s emloyees need to have roaming access to the corporate network using multiple devices or if you have more devices than users.

Device CALs

bạn mua một CAL cho mỗi thiết bị mà chúng truy cập vào máy chủ.

Mô hình này kinh tế hơn cho các tổ chức có nhân viên dùng chung máy tính, ví dụ, các ca làm việc khác nhau.

This model is more economic for organizations that have workers who share computers, for example, different work shifts.

Device CAL Example

Remote Desktop CALs

Cần có Remote Desktop CAL cho bất kỳ Người dùng hoặc Thiết bị nào kết nối với một Remote Desktop Session Host. Khi bạn kết nối với RD Session Host, Hosst sẽ xác định xem có cần RDS CAL không. Sau đó, The Session Host server sẽ gửi yêu cầu RDS CAL từ RD license server. Nếu CAL có sẵn từ license server, nó sẽ được cấp cho máy khách, sau đó cho phép kết nối với Host Server và với máy tính để bàn hoặc ứng dụng (desktop or apps) đang cố gắng sử dụng. Mô hình RDS CAL gần giống với cấp phép local client licensing.

Per User

 • CALs are assigned to a user in Active Directory.
 • CALs are tracked but not enforced by the server.
 • CALs cannot be tracked within a workgroup.
 • You cannot revoke any CALs.
 • Temporary CALs are not available.
 • CALs can be overallocated (in breach of the Remote Desktop licensing agreement).

Khi sử dụng mô hình Per User, việc cấp phép không được thực thi và mỗi lần sử dụng được cấp giấy phép để kết nối với RD Session Host từ bất kỳ số lượng thiết bị nào. Máy chủ cấp giấy phép từ nhóm CAL có sẵn hoặc nhóm CAL Over-Used CAL pool. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả người dùng có giấy phép hợp lệ và 0 Over-Used CALs, nếu không, điều đó sẽ vi phạm các điều khoản cấp phép RD (RD licensing terms).

Per Device

 • CALs are physically assigned to each device.
 • CALs are tracked and enforced by the license server.
 • CALs can be tracked regardless of Active Directory membership.
 • You can revoke up to 20% of CALs.
 • Temporary CALs are valid for 52-89 days.
 • CALs cannot be overallocated.

Khi sử dụng kiểu Per Device, giấy phép tạm thời được cấp lần đầu tiên cho thiết bị được kết nối với RD Session Host.. Lần thứ hai thiết bị kết nối, miễn là máy chủ được kích hoạt và có sẵn CAL, máy khách sẽ được cấp RDS Device CAL vĩnh viễn.

Các phiên bản CAL (CAL Versions)

CAL được sử dụng bởi người dùng hoặc thiết bị phải tương ứng với phiên bản Windows Server mà họ đang kết nối. Bất kỳ RDS license server nào cũng có thể lưu trữ giấy phép từ tất cả các phiên bản RDS trước đó và phiên bản RDS hiện tại. Tức là, Windows Server 2016 RDS license server có thể lưu trữ giấy phép từ tất cả các phiên bản RDS trước đó <trong khi Windows Server 2012 R2 RDS license server  chỉ có thể lưu trữ giấy phép tới phiên bản Windows Server 2012 R2.

* Bạn không thể sử dụng các CAL cũ hơn để truy cập các phiên bản Windows Server mới hơn, nhưng bạn có thể sử dụng các CAL mới hơn để truy cập các phiên bản Windows Server cũ hơn.

*You cannot use older CALs to access newer Windows Server versions, but you can use newer CALs to access older Windows Server versions.