Hướng dẫn cấu hình Web Anti-Virus trong Kaspersky Anti-Virus

Hướng dẫn cấu hình Web Anti-Virus trong Kaspersky Anti-Virus

Vấn đề:

Web Anti-Virus là phần mềm ngăn chặn các chương trình Virus tấn công vào máy tính thông qua Internet. Trước khi chúng ta mở một trang web hoặc tải các file trên Web, ứng dụng sẽ chặn và phân tích đối tượng. Nếu trang web và file an toàn, chúng ta có thể tải và mở nó bình thường. Nhưng nếu chúng ta đã tải xuống đối tượng độc hại, Web Anti-Virus sẽ chặn nó và hiển thị cảnh báo (đây là trường hợp mặc định, bạn có thể thay đổi tác vụ này trong cài đặt).

Nếu chúng ta vô hiệu hoá Web Anti-Virus,máy tính của chúng ta sẽ có nguy cơ bị lây nhiễm bởi một trong số nhiều chương trình có mã độc. Chúng sẽ ăn cắp dữ liệu cá nhân, hiển thị các biểu ngữ quảng cáo phiền phức, hoặc mã hóa các tệp và yêu cầu một khoản tiền chuộc để mở khóa chúng.

Web Anti-Virus quét các lưu lượng mạng HTTP và FTP. Phân tích dựa trên cơ sở dữ liệu chống virus và thuật toán heuristic để phát hiện các mối đe dọa mới bằng sự tương đồng với các thuật toán có sẵn của ứng dụng.

Giải quyết:

Để bật hoặc tắt Web Anti-Virus:

1.Mở ứng dụng Kaspersky Anti-Virus.

2.Click Setting.

3.Click Protection.

4.Tại mục Web Anti-Virus, click On để bật Web Anti-Virus .

Hướng dẫn cấu hình Web Anti-Virus trong Kaspersky Anti-Virus

Chọn mức bảo mật :

Để thay đổi cấp độ bảo mật:

1.Mở ứng dụng Kaspersky Anti-Virus.

2.Click Setting.

3.Click Protection.

4.Chọn Web Anti-Virus

Hướng dẫn cấu hình Web Anti-Virus trong Kaspersky Anti-Virus

5.Trong Web Anti-Virus Setting, tại Security level hãy chọn cấp độ bảo mật:

High: bảo vệ máy nhất tốt nhất nhưng cũng tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống nhất.

Recommended: được cân bằng và phù hợp với nhu cầu của hầu hết người dùng.

Low: tuy không đảm bảo an toàn như hai cấp độ trên , nhưng tiêu thụ rất ít tài nguyên hệ thống.

Hướng dẫn cấu hình Web Anti-Virus trong Kaspersky Anti-Virus

Chọn hành động bảo vệ:

Theo mặc định, Web Anti-Virus hoạt động ở chế độ tự động.

Để thay đổi tác vụ khi phát hiện mối đe dọa:

1.Mở ứng dụng Kaspersky Anti-Virus.

2.Click Setting.

3.Click Protection.

3.Chọn Web Anti-Virus

4.Trong Web Anti-Virus Setting, tại mục Action on threat detection

Select action automatically (có sẵn trong chế độ Bảo vệ tự động, đây là mặc định).

Prompt for action (có sẵn trong chế độ Bảo vệ tương tác).

Block .

Allow. Đối tượng sẽ bị bỏ qua bởi Web Anti-Virus, nhưng sau đó nó sẽ được quét bởi File Anti-Virus.

Hướng dẫn cấu hình Web Anti-Virus trong Kaspersky Anti-Virus

Kaspersky URL Advisor

Kaspersky Anti-Virus kiểm tra bảo mật trang web trước khi trang được tải. Tính năng này được thực hiện với  Kaspersky URL Advisor.

Theo mặc định, Kaspersky Anti-Virus chỉ kiểm tra URL (địa chỉ trang web) trong kết quả của công cụ tìm kiếm. Để kích hoạt Advisor URL cho tất cả các liên kết, hãy làm theo các bước sau:

1.Mở ứng dụng Kaspersky Anti-Virus.

2.Click Setting.

3.Click Protection.

4.Chọn Web Anti-Virus

5.Trong settings Web Anti-Virus, click Advanced Settings.

Hướng dẫn cấu hình Web Anti-Virus trong Kaspersky Anti-Virus

6.Trong Advanced Settings , điều chỉnh cài đặt theo nhu cầu.

7.Để kích hoạt Advisor URL trên tất cả các trang web, click  Configure Kaspersky URL Advisor và chọn chọn All URL.

Hướng dẫn cấu hình Web Anti-Virus trong Kaspersky Anti-Virus

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn