Hướng dẫn chặn user mở ứng dụng với Symantec Endpoint Protection Manager 14.x

Hướng dẫn chặn user mở ứng dụng với

Symantec Endpoint Protection Manager 14.x

 

Vấn đề: Chính sách công ty không cho phép user được mở hay truy cập một ứng dụng trên máy tính công ty trong giờ làm việc hay những phần mềm trên máy tính để thay đổi cấu hình máy tính.

Thực hiện:

1. Trong giao diện Manager chọn Polices
2. Applicantion and Devices Control
3. Tạo policy mới Add an Applicantion and Devices Control Policy
4. Đặt tên cho policy ở tab Overview sau đó chuyển qua tab Applicantion Control
5. Tích chọn Block applicantions from running [AC1]
6. Edit

7. Chọn Block these applicantions
8. Thêm ứng dụng muốn chặn Add
9. Nhập tên ứng dụng muốn chặn Vd: cmd.exe
10. OK

Sau khi cấu hình xong policy bấm OK để thoát ra giao diện Applicantion and Devie Control Policies. Chuột phải vào Policy vừa tạo Assign vào Group muốn chặn

Kiểm tra:

Symantec Client chặn không cho mở ứng dụng

Tham khảo thêm ở ĐÂY