Hướng dẫn chặn user tải và cài đặt ứng dụng với Symantec Endpoint Manager 14.x

Hướng dẫn chặn user download và cài đặt ứng dụng với Symantec Endpoint Manager 14.x

 

Vấn đề: Chính sách công ty không cho phép user được quyền tải và cài đặt ứng dụng lên máy tính của công ty để đảm bảo an toàn cho máy tính cũng như giữ an toàn tránh trường hợp các phần mềm độc hại được cài đặt. Do đó Pacisoft hướng dẫn bạn chặn user download và cài đặt ứng dụng với Symantec Endpoint Manager 14.x

Thực hiện:

1. Trong giao diện Manager chọn Polices
2. Applicantion and Devices Control
3. Tạo policy mới Add an Applicantion and Devices Control Policy
4. Đặt tên cho policy ở tab Overview sau đó chuyển qua tab Applicantion Control
5. Tích chọn Stop software installers [AC8]
6. Edit

Trong giao diện Edit Applications Rule Set ta có thể cho phép user tải và cài đặt ứng dụng ngoại lệ ở tab Allow saving .exe and .dll files hoặc chặn tải và cài ứng dụng ngoại lệ ở tab Block saving .exe and .dll files. Thêm tên ứng dụng ở trường Apply to the following files and folder. Ở đây để mặc định để chặn tất cả ứng dụng được tải về và cài đặt.

7. Sau khi hoàn tất chọn OK

Sau khi cấu hình xong policy bấm OK để thoát ra giao diện Applicantion and Devie Control Policies. Chuột phải vào Policy vừa tạo Assign vào Group muốn chặn

Kiểm tra:

Symantec Client chặn không cho phép download ứng dụng

Symantec Client chặn không cho cài đặt ứng dụng

 

Tagged: