Hướng dẫn chạy SOLIDWORKS quyền Administrator

PACISOFT – Hướng dẫn chạy SOLIDWORKS quyền Administrator

Trong môi trường có tính bảo mật cao hay các user bị giới hạn quyền truy cập, SOLIDWORKS sẽ gặp cản trở khi lưu các dữ liệu vào registry.

Để khắc phục, chúng ta có thể cho SOLIDWORKS chạy quyền Administrator. Để thực hiện, bạn hãy xác định file EXE của SOLIDWORKS, vị trí file mặc định : “C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS”. Để chạy quyền Administrator bạn thực hiện các bước sau :

1.Chuột phải vào SOLIDWORKS.EXE, rồi chọn Properties  ở cuối bảng.

hinh1Desktop icon Properties

2.Tại Properties chọn Tab Compatibility.

hinh1Tab Compatibility

3.Chọn “Change Settings for All Users”.

4.Một hộp thoại sẽ xuất hiện, chọn “Run This Program as an Administrator”.

hinh1Run this program as an Administrator

5.Chọn OK để lưu lại cài đặt.

Như vậy mỗi lần mở SOLIDWORKS, các user sẽ được chạy quyền Administrator.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.