Hướng dẫn đặt mật khẩu trên ESET Endpoint Security

Hướng dẫn đặt mật khẩu trên ESET Endpoint Security.

Vấn đề:

Hướng dẫn đặt mật khẩu trên ESET Endpoint Security.

Chúng ta cần đặt mật khẩu để tránh người dùng thay đổi các cài đặt trong các sản phẩm của ESET.

Giải quyết:

1. Mở ESET Endpoint Security hoặc ESET Endpoint Antivirus.

2. Nhấn F5 để mở Advanced setup.

3. Chọn User Interface.

4. Mở rộng mục Access Setup.

5. Chọn thanh trượt kế bên Password protect settings.

Hướng dẫn đặt mật khẩu trên ESET Endpoint Security.

6. Nhập password và xác nhận lại password. Sau đó chọn OK.

7. Chọn OK.

Hướng dẫn đặt mật khẩu trên ESET Endpoint Security.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn