Hướng dẫn ghi chú trên PDF bằng Foxit Reader

Hướng dẫn ghi chú trên PDF bằng Foxit Reader

Vấn đề:

Trong quá trình sử dụng các tập tin dạng PDF, đôi khi có vài vị trí chúng ta cần thêm ghi chú để thuận lợi hơn cho công việc. Chỉ cần vài bước đơn giản, chúng ta có thể ghi chú thoải mái theo ý của chúng ta trên tập tin PDF bằng phần mềm Foxit Reader.

Giải quyết:

Để ghi chú trên PDF:

1.Mở tập tin PDF mà chúng ta muốn thêm ghi chú bằng Foxit Reader.

2.Chọn tab Comment.

3.Click Note.

4.Chọn vị trí chúng ta muốn ghi chú lại. Một hộp thoại Note sẽ xuất hiện.

5.Nhập ghi chú vào hộp thoại. Sau đó đóng hộp thoại.

Hướng dẫn ghi chú trên PDF bằng Foxit Reader

6.Click vào biểu tượng ghi chú sẽ hiện thị ghi chú chúng ta vừa đặt.

Để thay đổi biểu tượng ghi chú, màu sắc, tác giả, độ tương phản ghi chú:

1.Mở hộp thoại ghi chú.

2.Click Option.

3.Chọn Properties.

Hướng dẫn ghi chú trên PDF bằng Foxit Reader

4.Click tab Appearance. Để thay đổi màu sắc cho ghi chú, chọn Color.Điều chỉnh độ sang ghi chú, chọn Opacity.

Hướng dẫn ghi chú trên PDF bằng Foxit Reader

5.Chọn tab General. Thay đổi tên tác giả, chọn Author. Thay đổi tiêu đề ghi chú, chọn Subject.

Hướng dẫn ghi chú trên PDF bằng Foxit Reader

6.Chọn tab Note Type để thay đổi biểu tượng ghi chú.

Hướng dẫn ghi chú trên PDF bằng Foxit Reader

7.Click Close.

Ngoài ra, còn có một số dạng ghi chú khác tại tab Comment như:

1.Text Markup: ghi chú dạng gạch dưới dữ liệu.

2.Typerwriter: Ghi chú dạng viết chữ.

3.Drawing: ghi chú dạng công cụ vẽ

Hướng dẫn ghi chú trên PDF bằng Foxit Reader

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn