Hướng dẫn hạ cấp phần mềm Nessus

Phần mềm Nessus phiên bản 8.10.0 trở lên có hỗ trợ khả năng hạ cấp xuống phiên bản Nessus trước đó. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, người dùng không thể hạ cấp xuống phiên bản trước 8.10.0.

Các ví dụ dưới đây mô tả hai tình huống. Thứ nhất, hạ cấp phần mềm Nessus theo cách thủ công. Thứ hai, tự động hạ cấp phần mềm dựa trên những cài đặt có sẵn của người dùng.

1. Hạ cấp Nessus theo cách thủ công

Tình huống:

Bạn hiện đang chạy bản phát hành có Early Access (quyền truy cập sớm), phiên bản 8.10.1. Bây giờ, bạn đang có ý định hạ cấp xuống phiên bản Nessus trước đó là 8.10.0.

Giải pháp:

  1. Tắt tính năng tự động cập nhật phần mềm bằng cách thực hiện một thao tác bất kỳ dưới đây:
  • Thay đổi kế hoạch cập nhật phần mềm Nessus của bạn, đặt Automatic Updates(Cập nhật tự động) thành Disabled (Vô hiệu hóa).
  • Sửa đổi cài đặt nâng cao Automatically Update Nessus(Tự động cập nhật Nessus) (auto_update_ui).
  1. Tải xuống phiên bản Nessus mà bạn muốn cài đặt, 8.10.0.
  2. Cài đặt Nessus phiên bản 8.10.0 theo cách thủ công.

2. Nessus tự động hạ cấp sao cho phù hợp với kế hoạch cập nhật của người dùng

Tình huống:

Chính Nessus Update Plan (Kế hoạch cập nhật Nessus) của bạn sẽ xác định phiên bản Nessus được cập nhật lên, trong trường hợp bạn đã bật tính năng cập nhật tự động của  phần mềm. Cụ thể, kế hoạch cập nhật của bạn sẽ được đặt thành Update to the latest GA release (Cập nhật lên bản phát hành GA mới nhất). Trong trường hợp bạn đang sử dụng Nessus phiên bản 8.10.1, phiên bản thường có sẵn (GA) mới nhất sẽ được cập nhật.

Tuy nhiên, nếu bạn thay đổi cài đặt Nessus Update Plan (Kế hoạch cập nhật Nessus) của mình sang chế độ Delay updates, staying on an older release (Trì hoãn cập nhật, giữ nguyên bản phát hành cũ hơn).

Kết quả:

Thể theo kế hoạch cập nhật Nessus mới, phiên bản Nessus của bạn phải là phiên bản cũ hơn phiên bản GA mới nhất (mà hiện bạn đang sử dụng). Do đó, để căn chỉnh phiên bản Nessus của bạn sao cho tương thích với cài đặt này, Nessus sẽ tự động cập nhật lên phiên bản cũ hơn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hạ cấp phần mềm. Cụ thể, Nessus sẽ tự động hạ cấp xuống phiên bản 8.10.0 – bản phát hành trước phiên bản GA mới nhất.

3. Mật khẩu mã hóa

Trong trường hợp phần mềm Nessus bạn đang sử dụng có chứa mật khẩu mã hóa, bạn không thể hạ cấp bằng cách thay đổi gói cập nhật Nessus. Thay vào đó, trước khi hạ cấp phần mềm, bạn sẽ phải xóa mật khẩu mã hóa khỏi Nessus. Tiếp đến, bạn sẽ phải đặt lại mật khẩu này sau khi quá trình hạ cấp hoàn tất.

Trên đây là các bước hướng dẫn để hạ cấp phần mềm Nessus. Hy vọng bài viết có thể hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng phần mềm. Chúc bạn thành công!

Biên dịch bởi Kim Mai – Pacisoft.com