Hướng dẫn khôi phục GPT Disk với hệ thống BIOS legacy khi không tương thích

Khó khăn

Sau khi chọn một điểm khôi phục trong cấu hình khôi phục bare metal, thông báo sau sẽ xuất hiện:

OS disk in backup uses GPT disk. This may cause boot issues on BIOS systems.

Nếu điều này bị bỏ qua và quá trình khôi phục hoàn tất, những điều sau đây có thể xảy ra khi khởi động máy phục hồi:

No boot disk found

or

An operating system wasn’t found

Nguyên nhân

Do sự cố tương thích giữa phân vùng được định dạng GPT và các hệ thống BIOS kế thừa, một số hệ thống chỉ có thể chạy trong BIOS cũ không thể nhận dạng các phân vùng khởi động được định dạng. Điều này ngăn cản hệ thống khởi động thành công vào hệ điều hành.

Phương pháp

Để giải quyết các vấn đề tương thích, cần phải định dạng phân vùng System một cách chính xác như đã nêu trong các bước sau.

  1. Khởi động Recovery Media.
  2. Vào Tools và bắt đầu tiện ích command prompt.
  3. Chạy các lệnh sau đây một lần:

 

diskpart

list disk

Tại bước này, tìm đĩa bạn sẽ sử dụng làm điểm khôi phục. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng đĩa 0.

select disk 0

LƯU Ý: Lệnh ‘clean’ sẽ xóa hoàn toàn đĩa đã chọn.

clean

convert mbr

create partition primary size=100

select part 1

format fs=ntfs label=”System reserved” quick

active

assign letter=S

Lệnh ‘exit’ sẽ đưa bạn ra khỏi tiện ích diskpart.

Exit

Đóng command prompt.

 

  1. Khởi động khôi phục. Trong khi phân bổ khối lượng sẽ không xóa các phân vùng riêng.
  2. Không khởi động lại khi khôi phục hoàn tất.
  3. Trở lại Tools> Command Prompt tiện ích.
  4. Chạy các lệnh sau đây từng bước một

 

diskpart

tìm volume với hệ điều hành được phục hồi. Trong ví dụ này, nó sẽ là volume C

list vol

thoát khỏi tiện ích dick part

exit

  1. Khi bạn thoát khỏi diskpart, chạy lệnh sau trong dấu nhắc lệnh:

bcdboot C:\Windows /S S: //volume letter I got from previous list volume in disk part

 

  1. Khởi động lại và chạy hệ điều hành được khôi phục.