Hướng dẫn kích hoạt Office 2010, 2013, 2016, Office 365

Áp dụng Cho: Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, OneNote 2016, Publisher 2016, Access 2016, Visio Professional 2016, Visio Standard 2016, Project Professional 2016, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Access 2013, Visio 2013, InfoPath 2013, Skype for Business cho Office 365, Office 2016 cho Mac, Skype for Business, Skype for Business Online, Skype for Business 2015, Office 2013, Skype for Business Online vận hành bởi 21Vianet, Visio Premium 2010, Visio Professional 2013, Project for Office 365, Project Standard 2013, Project Standard 2016, Project Professional 2013

Chuẩn bị:

 • License Key trong DVD hoặc VLSC
 • Đối với Office 365 :  https://portal.office.com/Commerce/ProductKeyStart.aspx
Trong nhiều trường hợp, Office 365, Office 2016 và Office 2013 sẽ tự động kích hoạt qua Internet sau khi bạn cài đặt Office trên PC của mình. Nếu bạn không được nhắc kích hoạt Office thì bạn có thể bắt đầu sử dụng Office ngay. Nhưng đôi khi, Office cũng cần tới sự trợ giúp để kích hoạt và hiển thị Trình hướng dẫn Kích hoạt Office. Có những lúc, bạn có thể được nhắc đăng nhập để kích hoạt Office.

Đăng nhập để kích hoạt Office

Nếu Office nhắc bạn kích hoạt bằng cách nhập địa chỉ email thì điều quan trọng là bạn phải nhập địa chỉ email được liên kết với bản cài đặt Office của bạn. Nếu bạn đăng nhập không thành công thì có thể bạn nhập sai địa chỉ email.

Kích hoạt qua Internet

 1. Trong Trình hướng dẫn Kích hoạt, hãy chọn tùy chọn Tôi muốn kích hoạt phần mềm qua Internet, rồi chọn Tiếp theo. Nếu không có gì xảy ra khi bạn chọn Tiếp theo, hãy sử dụng phím Enter trên bàn phím.
 2. Hãy làm theo các lời nhắc để hoàn tất quy trình kích hoạt.Nếu bạn kích hoạt không thành công, hãy xem mục Khắc phục sự cố các lỗi về kích hoạt hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Kích hoạt qua điện thoại

 1. Trong Trình hướng dẫn Kích hoạt, hãy chọn tùy chọn Tôi muốn kích hoạt phần mềm bằng điện thoại, rồi chọn Tiếp theo. Nếu không có gì xảy ra khi bạn chọn Tiếp theo, hãy sử dụng phím Enter trên bàn phím.

  MẸO: Tùy chọn kích hoạt bằng điện thoại bị vô hiệu hóa đối với Office 365 vì Office 365 yêu cầu phải có kết nối Internet để kích hoạt.

 2. Bên dưới Bước 1 trong Trình hướng dẫn Kích hoạt, hãy chọn quốc gia/khu vực của bạn, rồi gọi tới số điện thoại của Trung tâm Kích hoạt Sản phẩm được liệt kê bên dưới quốc gia/khu vực bạn đã chọn.

  QUAN TRỌNG: Ngày 18 tháng 1 năm 2017: Khách hàng báo cáo rằng khi chọn tùy chọn để kích hoạt Office qua điện thoại, họ nhận được lỗi này: Tính năng kích hoạt qua điện thoại không còn được hỗ trợ cho sản phẩm của bạn nữa. Sự cố này chỉ tác động đến những người không đăng ký Office. Chúng tôi đang tích cực khắc phục sự cố này. Trong lúc này, bạn có thể gọi tới các số cho quốc gia/khu vực cụ thể của mình được liệt kê trong bài viết này.

 3. Khi được Trung tâm Kích hoạt Sản phẩm nhắc, hãy cung cấp ID của Bản cài đặt được hiển thị trong Trình hướng dẫn Kích hoạt bên dưới Bước 2.
 4. Trung tâm Kích hoạt Sản phẩm sẽ cung cấp một ID Xác nhận mà bạn sử dụng để nhập vào Trình hướng dẫn Kích hoạt bên dưới Bước 3.
 5. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc để hoàn tất quy trình kích hoạt. Nếu không có gì xảy ra khi bạn chọn Tiếp theo, hãy sử dụng phím Enter trên bàn phím.Nếu bạn kích hoạt không thành công, hãy xem mục Khắc phục sự cố các lỗi về kích hoạt hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Kích hoạt sau khi cài đặt lại Office theo từng Điều khoản Cấp phép Phần mềm

Đối với Office Home & Business, Office Home & Student và Office Professional, bạn chỉ có thể cài đặt trên một máy tính duy nhất. Nếu bạn cố gắng cài đặt và kích hoạt các phiên bản này của Office trên một máy tính khác (thuộc sở hữu của bạn hoặc người khác) hoặc trên cùng một máy tính sau khi thay đổi phần cứng, bạn có thể gặp thông báo lỗi rằng bạn đã đạt tới số bản kích hoạt tối đa.

GHI CHÚ: Nếu bạn có nhiều gói mua một lần của Office, đồng thời đang gặp sự cố khi kích hoạt các bản cài đặt Office tiếp theo, hãy xem mục Thay đổi khóa sản phẩm Office của bạn.

Nếu làm theo các điều khoản chuyển giao trong Điều khoản Cấp phép Phần mềm, bạn có thể di chuyển Office sang một máy tính khác nhưng bạn phải kích hoạt Office qua điện thoại, rồi gỡ cài đặt Office khỏi máy tính ban đầu.

 1. Nếu bạn chưa cài đặt Office trên máy tính nào khác, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac của bạn.
 2. Hãy làm theo các bước trong mục Kích hoạt bằng điện thoại, như được mô tả ở trên.
 3. Dỡ cài đặt Office khỏi máy tính ban đầu.

Đọc Điều khoản Cấp phép Phần mềm để xem lại các điều khoản về việc chuyển giao Office

 1. Mở một ứng dụng Office, chẳng hạn như Word.
 2. Đi tới Tệp > Tài khoản > Giới thiệu về tên chương trình (như Giới thiệu về Excel) > Xem Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft.
 3. Các điều khoản về chuyển giao quyền sở hữu nằm ở những mục sau:
  • Đối với Office 2016, hãy xem mục 3. Chuyển giao cho một Bên Thứ ba
  • Đối với Office 2013, hãy xem mục Tôi có thể chuyển giao hay gán lại phần mềm cho một người dùng hoặc máy tính khác không?

PACISOFT Help Center