Hướng dẫn kiểm tra hostname và hostID

Hướng dẫn kiểm tra hostname và hostID dành cho việc kiểm tra hostname và hostID hay cung cấp thông tin cho các phần mềm có license yêu cầu các thông tin trên.

1/ Tại bàn phím ấn tổ hợp windows + R , một hộp thoại sẽ xuất hiện, gõ cmd , chọn Ok :

 

2/ Một hộp thoại command sẽ xuất hiện, tiếp tục gõ câu lệnh hostname , hostname của máy sẽ được hiển thị như trong hình :

sau  đó thực thi lệnh tiếp theo bằng cách gõ dòng lệnh : ipconfig/all 

3/ Sau đó ấn Enter, một loạt thông tin sẽ hiển thị như hình bên dưới :

 

4/ chọn lọc thông tin, nếu bạn sử dụng wifi, chọn dòng thông tin có dòng chữ wireless lan hoặc tương đương như trong hình :

Nếu bạn sử dụng mạng dây, chọn dòng lệnh có Ethernet adapter Ethernet  hoặc tương đương như trong hình :

5/ HostID = Physical Address = địa chỉ MAC và có định dạng tương tự như sau :58-FB-84-61-69-DF , tìm và chọn như trong hình :

 

Tạ Trung Tín | Pacisoft Vietnam