Hướng dẫn liên hệ Adobe cho khu vực Việt Nam

Adobe hỗ trợ toàn cầu, phân chi theo khu vực do đó bạn có thể nhận hỗ trợ 247 từ chuyên gia cho các vấn đề tư vấn, mua bán, kỹ thuật, giải pháp

How to Get Customer Support/Technical Assistance

Nếu khách hàng có yêu cầu bất kỳ sự hỗ trợ, đường link sau sẽ giúp chúng ta nhận được sự giúp đỡ

If the customers require any technical or general customer support, please direct them to SEA Contact Customer Support :https://helpx.adobe.com/sea/contact.html

1. Chọn sản phẩm cần hỗ trợ

image001

2. Tiếp theo, chọn một chủ đề mà bạn cần giúp đỡ và giải pháp liên quan sẽ hiển thị

image002

3. Nếu bạn không thể tìm thấy giải pháp bạn đang tìm kiếm hoặc nếu bạn vẫn cần hỗ trợ sau khi làm theo các bước này, hãy bấm vào nút bên dưới:

Still need help? Contact us.

4.   Nó sẽ đại diện cho họ với ba lựa chọn này, và nếu bạn click vào Call an Agent- nó sẽ cung cấp cho bạn những con số hỗ trợ đường dây nóng mà chúng ta có thể gọi.

image004

Copyright © PACISOFT.com