Hướng dẫn lock down Symantec Endpoint Protection Client

Hướng dẫn lock down Symantec Endpoint Protection Client

Vấn đề:

Người dùng thường vô hiệu hóa SEP hoặc thay đổi các policy dẫn đến nguy hại cho hệ thống. Nếu chúng ta là admin Symantec Endpoint Protection Manager, Chúng ta cần chặn người dùng vô hiệu hóa Symantec Endpoint Protection trên Client.

Giải quyết:

Để chặn người dùng vô hiệu hóa  Symantec Endpoint Protection trên Client, chúng ta thực hiện những bước sau:

1. Mở Symantec Endpoint Protection Manager Console.

2. Tiến hành login tài khoản SEPM.

3. Trên giao diện Console, chọn tab Client.

4. Chọn group chứa user mà chúng ta muốn chặn vô hiệu hóa Symantec Endpoint Protection Client

5. Tại giao diện group, chọn tab Policies.

6. Mở rộng mục Location-specific Polices.

7. Chọn  Virus and Spyware Protection policy.

Hướng dẫn lock down Symantec Endpoint Protection Client

8. Chọn  Download Protection, sau đó khóa tính năng này bằng cách nhấp vaò biểu tượng khóa bên cạnh Enable Download Insight to detect potential risks downloaded files based on file reputation.

Hướng dẫn lock down Symantec Endpoint Protection Client

9. Chọn  Sonar, sau đó khóa tính năng này bằng cách nhấp vào biểu tượng khóa bên cạnh Enable Sonar.

Hướng dẫn lock down Symantec Endpoint Protection Client

10. Chọn Internet Email Auto-Protect, sau đó khóa tính năng này bằng cách nhấp vaò biểu tượng khóa bên cạnh Enable Internet Email Auto-Protect.

Hướng dẫn lock down Symantec Endpoint Protection Client

11. Chọn Microsoft Outlook Auto-Protect, sau đó khóa tính năng này bằng cách nhấp vaò biểu tượng khóa bên cạnh Enable Microsoft Outlook Auto-Protect.

Hướng dẫn lock down Symantec Endpoint Protection Client

12. Chọn Lotus Notes Auto-Protect, sau đó khóa tính năng này bằng cách nhấp vaò biểu tượng khóa bên cạnh Enable Lotus Notes Auto-Protect.

Hướng dẫn lock down Symantec Endpoint Protection Client

13. Chọn Global Scan Options, sau đó khóa tính năng này bằng cách nhấp vaò biểu tượng khóa bên cạnh Enable Insight for and Enable Bloodhound(TM) heuristic virus detection.

14. Chọn OK.

Hướng dẫn lock down Symantec Endpoint Protection Client

Để vô hiệu hóa tính năng Intrusion Prevention Protection:

1Chọn Intrusion Prevention Protection policy.

2. Chọn Setting, sau đó khóa tính năng này bằng cách nhấp vaò biểu tượng khóa bên cạnh Enable Network Intrusion Prevention and Enable Browser Intrusion Prevention.

Hướng dẫn lock down Symantec Endpoint Protection Client

3Chọn OK.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn