Hướng dẫn lựa chọn Autodesk License phù hợp

Hướng dẫn lựa chọn Autodesk License phù hợp nhu cầu của bạn

Hướng dẫn lựa chọn Autodesk License phù hợp nhu cầu của bạn. Autodesk licenses giúp bạn tận dụng được hết các tính năng của sản phẩm một cách dễ dàng. Những free trial licenses tạo cơ hội cho bạn được trải nghiệm sản phẩm trước khi lựa chọn nó.

1.Các loại Autodesk licenses

 • Stand-alone: Dành cho cá nhân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Có số lượng người dùng xác định.

– Không yêu cầu kết nối mạng. Chi phí thấp hơn so với network licenses với cùng sản phẩm.

-Có thể sử dụng cho máy tính thứ 2. Tuy nhiên, hai máy không thể hoạt động cùng lúc.

-Có thể mua nhiều seat cho một stand-alone license cho số lượng người sử dụng cụ thể. Cho phép bạn kích hoạt một hoặc nhiều sản phẩm Autodesk trên nhiều máy tính dưới một serial number duy nhất.

 • Network: Dành cho các tổ chức vừa và lớn. Có nhiều người dùng.

-Cho phép nhiều cá nhân truy cập và sử dụng phần mềm Autodesk từ nhiều địa điểm

– Các sản phẩm có thể cài đặt trên nhiều máy tính. Tuy nhiên, tại một thời điểm, chỉ có thể vận hành số lượng máy tính tối đa của có licenses đã mua.

– Phần mềm tiện ích Network License Manager (NLM) phát hành.

– Nếu tất cả network licenses đã sử dụng thì không có nhiều máy tính vận hành được sản phẩm Autodesk. Chỉ đến khi một license được trả lại cho NLM.

-NLM gồm 3 mô hình:

+ Single license server model: NLM được cài đặt chỉ trên một máy chủ. Do đó tất cả công việc quản lý và hoạt động của license bị giới hạn ở một địa điểm duy nhất. Một file sẽ đại diện cho tổng số license có trên máy chủ.

+ Distributed license server model: License được chia trên nhiều máy chủ. Mỗi máy chứa một file riêng đại diện một phần của tổng số license. Công việc quản lý và hoạt động của license được phân bố cho nhiều máy chủ. Các máy chủ không cần phải cùng subnet.

+ Redundant license server model: Tất cả license được cài trên 3 máy chủ khác nhau. Mỗi máy chủ sẽ chứa cùng một file vì vậy tất cả các giấy phép phần mềm của bạn có sẵn trên mỗi máy chủ. Yêu cầu 3 máy chủ phải cùng subnet.

 • Students & Educators: Trang bị cho sinh viên các kĩ năng cần thiết. Chuẩn bị cho công việc kiến trúc sư, kỹ sư và nghệ sĩ kỹ thuật số trong tương lai.

+ Student license: Sinh viên và giảng viên có thể tải về phần mềm Autodesk miễn phí. Student license chứa các tính năng của license chuyên nghiệp. Tuy nhiên sẽ có một print banner hoặc watermark trên bản thiết kế.

+ Educational (EDU) / Institution: Autodesk Education Suites cũng giống như Stand-Alone, Multi-seat Stand-Alone hoặc Network licenses. Tuy nhiên Educational licenses không được sử dụng cho mục đích thương mại, chuyên nghiệp và phi lợi nhuận.

2.License Compliance

Tìm hiểu cách theo dõi license. Kiểm soát và bảo vệ asset. Tránh các rủi ro có thể xảy ra.

a.Software asset management (SAM)

SAM giúp quản lý và tối ưu hóa phần mềm. Biết được asset  đang chạy trên máy tính nào. SAM đảm bảo vừa đủ số license. Do đó bạn không phải lãng tiền cho những phần mềm không cần thiết.

b.Tại sao SAM quan trọng?

 • Giảm thiểu rủi ro: SAM giúp quản lí License Compliance trong tổ chức của bạn. Tạo môi trường làm việc tốt hơn cho nhân viên và đối tác.
 • Tiết kiệm tiền theo nhiều cách:

– Loại bỏ hoặc tái phân bổ các license hết sử dụng

-Giới hạn overhead. Quản lý và hỗ trợ phần mềm

-Giảm chi phí phần mềm phát sinh

-Tránh bồi thường thiệt hại khi noncompliance

 • Bảo đảm an toàn: Giảm việc tải về hoặc mua phần mềm từ những trang web bất chính. Giảm sự xâm nhập của virut
 • Nhận hỗ trợ: Đảm bảo chỉ sử dụng phần mềm có cấp phép. Và được hỗ trợ toàn bộ
 • Cải thiện năng suất: Quản lí nguồn tài nguyên hiệu quả hơn.
 • Tăng sự tự tin: SAM giúp đối tác kinh doanh của bạn thoải mái.
 • Luôn cung cấp thông tin: Cung cấp những tin tức mới nhất về các sản phẩm từ nhà cung cấp phần mềm. Nhưng với điều kiện bạn có license.
 • Đá ứng nghĩa vụ của bạn: SAM sẽ giúp bạn biết và tuân thủ các điều khoản license của người dùng cuối. Giúp đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của bạn.

 

 

Leave A Comment?

14 − 3 =