Hướng dẫn mã hóa ổ đĩa rời trên Kaspersky Security Center

Hướng dẫn mã hóa ổ đĩa rời trên Kaspersky Security Center

Vấn đề:

Các ổ đĩa rời thường được sử dụng để trao đổi các tập giữa nhiều người với nhau. Vì vậy chúng ta cần bảo vệ khỏi bị truy cập trái phép đối với dữ liệu được lưu trên ổ đĩa rời.

Khi mạng lưới công ty chúng ta được bảo vệ bởi Kaspersky. Nếu mã hoá được sử dụng trong mạng, các tệp được lưu vào ổ đĩa rời theo Policy sẽ được mã hóa. Tuy nhiên, chúng ta gặp phải vấn đề đó là mỗi lần trao đổi tệp với người dùng bên ngoài thì chúng sẽ bị cản trở bởi vì các tập tin cần phải được đóng gói bảo mật cho mỗi lần thực thi.

Một giải pháp tốt hơn là cho phép mã hóa các ổ đĩa rời và cho phép sử dụng removable media ở chế độ portable. Điều này cũng sẽ tăng mức độ bảo vệ dữ liệu, bởi vì tất cả các tệp mới sẽ được mã hóa bất kể định dạng của chúng, và đảm bảo dễ dàng truy cập vào các tập tin trên ổ đĩa được mã hóa.

Giải quyết:

Lưu ý: cần xác định group trước khi chúng ta tiến hành mã hóa ổ đĩa rời của chúng.

Hướng dẫn bật tính năng mã hóa ổ đĩa rời trên Desktop:

1.Mở Kaspersky Security Center.

2.Chọn Managed devices. Sau đó chuyển sang tab Policies.

3.Tại mục Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 for Windows, click chuột phải Policy (Policy đang Active) chọn Copy.

Hướng dẫn mã hóa ổ đĩa rời trên Kaspersky Security Center

4.Chọn group devices mà chúng ta muốn mã hóa tập tin, chuyển sang tab Polices.

5.Paste policy chúng ta đã copy ở bước 3.

6.Click chuột phải Policy vừa paste ở bước 5, chọn Properties.

Hướng dẫn mã hóa ổ đĩa rời trên Kaspersky Security Center

7.Tiến hành đổi tên cho Policy.

8.Tại mục Policy status, chọn Active policy.

9.Bỏ check Inherit policy top-level settings.

10.Click OK.

Hướng dẫn mã hóa ổ đĩa rời trên Kaspersky Security Center

11.Mở lại properties của policy chúng ta vừa đổi tên.

12.Chọn Encryption of removable drives.

13.Tại mục Encryption mode, chọn Encrypt new files only.

14.Tick Portable mode.

15.Click OK để thực thi policy, sau đó click OK để xác nhận viêc backup.

16.Chờ cho đến khi policy được thực thi.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn