Hướng dẫn mua bản quyền Mesh2Surface

Sẽ rất thuận lợi nếu mua thông qua đại lý địa phương là PACISOFT vì chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật theo múi giờ của bạn, cũng như hỗ trợ cho plugin và Rhino. Không có lợi thế về giá để mua từ trang web của hãng. Nếu bạn liên hê/ đặt mua trên website, Nhóm bán hàng của hãng có thể chuyển hướng biểu mẫu đặt hàng của bạn đến những người bán lại ở quốc gia địa phương của bạn là PACISOFT.

 

Updating…