Hướng dẫn mua bản quyền Symantec Endpoint Protection

Hướng dẫn mua bản quyền Symantec Endpoint Protection

Symantec Endpoint Protection có bản quyền không? Và mua ở đâu là tốt nhất? Làm thế nào để gia hạn các license Symantec khi sắp hết hạn? Bằng cách nào để có thể gia hạn các license Symantec về cùng một ngày khi mua nhiều license trong cùng một năm? Đó là những câu hỏi cũng như thắc mắc của khách hàng trong quá trình mua mới các sản phẩm Symantec hoặc khi gia hạn lại license để thuận lợi trong việc quản lý.

Pacisoft sẽ hướng dẫn chi tiết cách thức mua hàng dành cho khách hàng mới cũng như đối với khách hàng cần gia hạn hoặc khách hàng cần gia hạn license Symantec Endpoint Protection về cùng một ngày nếu khách hàng mua license Symantec Endpoint Protection  nhiều lần trong năm.

Đối với khách hàng mua mới (Áp dụng cho khách hàng lần đầu mua hàng)

1. Liên hệ Pacisoft thông qua https://pacisoft.com/ để trò chuyện trực tiếp với bộ phận bán hàng hoặc bạn có thể gọi trực tiếp cho chúng tôi từ 8h -18h qua số điện thoại  (024) 3915 6886 ( Hà Nội) hoặc (028) 36 100 816 (Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc bạn có thể gửi thông tin gồm Tên, số điện thoại, Sản phẩm cần mua qua mail sales@pacisoft.com.

2. Khách hàng phải chốt số lượng chính xác sản phẩm cần mua. Và gửi thông tin đợn vị và email quản lý license cho Pacisoft theo mẫu sau:

Company Name ( <30 characters, included space)
Address
Tel | Fax
Contact person
Email

3. Pacisoft sẽ tiến hành gửi bảng báo giá cho khách hàng. Nếu khách hàng đồng ý mua thì sẽ tiến hành ký xác nhận PO/ chuyển cọc đơn hàng cho Pacisoft.

4. Pacisoft sẽ tiến hành load hàng cho khách hàng từ 7 đến 10 ngày. Kể từ ngày ký xác nhận PO/ chuyển cọc đơn hàng (khổng tính thứ 7 và chủ nhật).

5. Sau khi quá trình load hàng thành công. Pacisoft sẽ tiến hành gửi file license và giấy chứng nhận license qua mail mà khách hàng đã đăng kí ở bước 2.

6. Sau khi nhận được license từ Pacisoft. Khách hàng sẽ tiến hành cài đặt và kích hoạt sản phẩm Symnatec Endpoint Protection.

Đối với khách hàng mua thêm license Symnatec Endpoint Protection

Xét trong cùng một năm, nếu khách hàng đã mua license của Symnatec Endpoint Protection. Và bây giờ chúng ta muốn mua thêm license Symnatec Endpoint Protection. Khách hàng sẽ tiến hành các thủ tục như mua mới.

Đối với khách hàng gia hạn Symnatec Endpoint Protection.

Nếu khách hàng đã mua Symnatec Endpoint Protection từ Pacisoft. Admin sẽ theo dõi thông tin của khách hàng. Sales dựa vào giấy chứng nhận license, số serial number hoặc license key trước 30 ngày để liên lạc với khách hàng gia hạn.

Nếu khách hàng muốn gia hạn thông qua Pacisoft (trường hợp không mua hàng từ Pacisoft).

1. Liên hệ Pacisoft thông qua https://pacisoft.com/ để trò chuyện trực tiếp với bộ phận bán hàng hoặc bạn có thể gọi trực tiếp cho chúng tôi từ 8h -18h qua số điện thoại  (024) 3915 6886 ( Hà Nội) hoặc (028) 36 100 816 (Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc bạn có thể gửi thông tin gồm Tên, số điện thoại, Sản phẩm cần gia hạn qua mail sales@pacisoft.com.

2. Khách hàng cần cung cấp email, giấy chứng nhận license, số serial number hoặc file license cho Pacisoft để Pacisoft tiến hành kiểm tra thông tin license. Trường hợp khách hàng không nhớ ngày hết hạn hoặc mất chứng nhận license, Pacisoft sẽ tiến hành remote vào hệ thống của khách hàng để tiến hành kiểm tra thông tin license.

3. Pacisoft sẽ tiến hành gửi bảng báo giá cho khách hàng. Nếu khách hàng đồng ý mua thì sẽ tiến hành ký xác nhận PO/ chuyển cọc đơn hàng cho Pacisoft.

4. Pacisoft sẽ tiến hành load hàng cho khách hàng từ 7 đến 10 ngày. Kể từ ngày ký xác nhận PO/ chuyển cọc đơn hàng (khổng tính thứ 7 và chủ nhật).

5. Sau khi quá trình load hàng thành công. Pacisoft sẽ tiến hành gửi file license và giấy chứng nhận license qua mail khách hàng.

Đối với khách hàng gia hạn license Symantec và cần tập trung về một ngày hết hạn khi mua nhiều lần trong năm

Nếu trong một năm, chúng ta tiến hành mua nhiều lần license Symantec Endpoint Protection. Khi muốn tất cả license gia hạn về cùng một ngày thì bắt buộc chúng ta phải gia hạn tất cả các license đã mua trước đó về ngày mà chúng ta mua license cuối cùng.

1. Liên hệ Pacisoft thông qua https://pacisoft.com/ để trò chuyện trực tiếp với bộ phận bán hàng hoặc bạn có thể gọi trực tiếp cho chúng tôi từ 8h -18h qua số điện thoại  (024) 3915 6886 ( Hà Nội) hoặc (028) 36 100 816 (Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc bạn có thể gửi thông tin gồm Tên, số điện thoại, Sản phẩm cần gia hạn qua mail sales@pacisoft.com.

2. Khách hàng cần cung cấp email, giấy chứng nhận license, số serial number hoặc file license cho Pacisoft để Pacisoft tiến hành kiểm tra thông tin license. Trường hợp khách hàng không nhớ ngày hết hạn hoặc mất chứng nhận license. Pacisoft sẽ tiến hành remote vào hệ thống của khách hàng để tiến hành kiểm tra thông tin license.

3. Pacisoft sẽ tiến hành làm việc với hãng Symantec về quá trình gia hạn tất cả license key về cùng một ngày của khách hàng.

4. Pacisoft sẽ tiến hành gửi bảng báo giá cho khách hàng. Nếu khách hàng đồng ý gia hạn thì sẽ tiến hành ký xác nhận PO/ chuyển cọc đơn hàng cho Pacisoft.

5. Pacisoft sẽ tiến hành load hàng cho khách hàng từ 7 đến 10 ngày kể từ ngày ký xác nhận PO/ chuyển cọc đơn hàng (khổng tính thứ 7 và chủ nhật).

6. Sau khi quá trình load hàng thành công. Pacisoft sẽ tiến hành gửi file license và giấy chứng nhận license qua mail khách hàng.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn