Hướng dẫn quản lý bản quyền Adobe dạng thuê bao

Hướng dẫn quản lý bản quyền Adobe dạng thuê bao

Vấn đề:

Sau khi chúng ta nhận được mail từ Adobe thông báo về việc license key đã dược kích hoạt. Đôi khi chúng ta chưa nắm rõ cách quản lý license key Adobe như thế nào? Làm  thế nào để active license? Thêm người dùng để sử dụng các sản phẩm adobe ra sao? Bằng cách nào để chuyển license từ người dùng này sang người dùng khác? Hoặc khách hàng sẽ đặt ra một số giả thiết như một license có thể dùng cho bao nhiêu máy? Một tài khoản dùng cùng lúc 2 máy được không?

Giải quyết:

Để giải đáp một số thắc mắc cũng như câu hỏi của khách hàng, Pacisoft sẽ hướng dẫn chi tiết cho khách hàng về cách quản lý bản quyền Adobe.

Để quản lý bản quyền Adobe, khách hàng cần có một email quản lý license key tương đương quyền admin. Khách hàng sẽ sử dụng email quản lý license key adobe để tạo tài khoản Adobe.

Để thêm người dùng sử dụng sản phẩm Adobe:

1. Truy cập https://adminconsole.adobe.com và tiến hành login tài khoản Adobe.

2. Tại giao diện Admin Console, chọn tab Overview.

3. Dưới trường Products sẽ hiển thị các sản phẩm Adobe mà chúng ta đã mua.

4. Nếu chúng ta muốn chỉ định người dùng sử dụng sản phẩm Adobe, chọn Assign Users dưới từng sản phẩm Adobe.

5. Nhập email người dùng vào. Chọn New User.

6. Nhập thông tin người dùng gồm Tên, Họ. Sau đó chọn Save.

Để xóa người dùng mà chúng ta đã thêm:

1. Truy cập https://adminconsole.adobe.com và tiến hành login tài khoản Adobe.

2. Tại giao diện Admin Console, chọn tab Products.

3. Dưới trường Creative Cloud, chọn sản phẩm Adobe mà chúng ta muốn xóa người dùng.

4. Tích chọn người dùng mà chúng ta muốn xóa, sau đó chọn Remove User.

Để xem người dùng mà chúng ta đã thêm vào:

1. Truy cập https://adminconsole.adobe.com và tiến hành login tài khoản Adobe.

2. Tại giao diện Admin Console, chọn tab User.

3. Chọn User để xem tất cả người dùng mà chúng ta đã thêm vào bao gồm cả quản trị viên. Muốn thêm user, chọn Add User.

4. Chọn User Groups để xem các nhóm người dùng mà chúng ta đã tạo. Để tạo group mới, chọn New User Group.

5. Chọn Administrators để xem thông tin quản trị viên, nếu chúng ta muốn thêm mail admin, chọn Add Admin, nhập thông tin, chọn Next. Sau đó chúng ta cấp quyền cho admin mới, chọn Save.

Để xem thông tin ngày hết hạn, số VIP:

1. Truy cập https://adminconsole.adobe.com và tiến hành login tài khoản Adobe.

2. Tại giao diện Admin Console, chọn tab Account.

3. Thông tin sẽ hiển thị dưới trường Contract Details.

Để thay đổi ngôn ngữ cho Admin Console:

1. Truy cập https://adminconsole.adobe.com và tiến hành login tài khoản Adobe.

2. Tại giao diện Admin Console, chọn tab Setting.

3. Dưới trường Email Language, chọn ngôn ngữ phù hợp với nhu cầu của chúng ta.

Nếu chúng ta cần thông tin hỗ trợ từ hang Adobe:

1. Truy cập https://adminconsole.adobe.com và tiến hành login tài khoản Adobe.

2. Tại giao diện Admin Console, chọn tab Support.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn