HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KÍCH HOẠT PTC CREO 3.0

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KÍCH HOẠT PTC CREO 3.0

I . Quy trình download Creo 3.0

Nếu đã có source cài đặt, có thể bỏ qua bước này và đọc tiếp mục II. Quy trình kích hoạt.

1 . Truy cập vào trang www.ptc.com

2 . Chọn My Account > Customer Support Login.

hinh1

3 . Click Support.

hinh1

4 .Đăng nhập vào tài khoản PTC của bạn, trong bài là ví dụ về tài khoản của Pacisoft.

hinh1

5 .Chọn Download Center.

hinh1

6 . Chọn Order or Download Software Updates

hinh1

7 . Chọn CREO OPTIONS MODELER

hinh18 . Chọn Release Creo 3.0 > PTC Creo 3.0 for Windows – 32 & 64bit > Most Recent Datecode ( để có bản mới nhất ), bạn có thể chọn Show all Other Available Datecodes ( để sử dụng các M cũ hơn ) > Chọn win32 ( nếu máy bạn là 32bit ) và Win64 ( nếu máy bạn là 64bit ) > chọn HTTPS ( tải qua trình duyệt ) hoặc Download Manager ( nếu bạn dùng phần mềm hỗ trợ download ).

hinh1

9. Sau khi chương trình được tải xong, giải nén và tiến hành cài đặt như bình thường.

II . Quy trình kích hoạt PTC 3.0

1 . Khởi chạy chương trình, chọn install new softwarenext

hinh1

2 .Chọn I accept the software license agreement và click chọn vào ô như hình.

hinh1

3 .Kéo và thả License của bạn vào ô như hình, rồi chọn next , chờ vài giây để phần mềm xác thực license là bạn đã kích hoạt thành công PTC Creo 3.0, sau đó tiến hành cài đặt như bình thường.

hinh1

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.