Hướng dẫn sử dụng Adobe Volume Licensing: License Key, mua hàng, tài khoản

(PACISOFT) – Adobe Licensing Website (LWS) (có địa chỉ https://licensing.adobe.com/) cung cấp thông tin tới người mua và sử dụng các chương trình Adobe Buying Program. Sử dụng LWS để tìm số serial, theo dõi đơn đặt hàng, xem lịch sử mua hàng, kiểm tra nâng cấp các quyền lợi và các điểm, thay đổi hoặc thêm liên hệ tài khoản và thông tin, hợp nhất các tài khoản và tải về phần mềm.

LWS chỉ sử dụng cho các bản quyền cấp phép dạng Vĩnh viễn, còn đối với thuê bao VIP truy cập adminconsole.adobe.com

Xem HD bằng tài liệu bởi PACISOFT: (ADOBE)- Huong dan su dung Adobe Licensing Website – VI

Trong vòng 72 giờ sau khi đặt hàng, bạn sẽ nhận được thư thông báo của Adobe.

Đăng nhập LWS
  1. Truy cập Licensing Website.
  2. Đăng nhập với Adobe ID (thường là email của bạn khi mua hàng) và mật khẩu.
Sign In
Tìm Serial Number

Nếu bạn đã mua sản phẩm thông qua chương trình Adobe Buying Programs (từ đối tác PACISOFT), serial number của bạn sẽ có trong LWS. Serial numbers còn được gọi là mã kích hoạt (activation codes), mã key kích hoạt (activation keys), hoặc mã code (key codes).

Looking for CS4 versions of Color Finesse, After Effects, or Adobe Premiere Pro for use with CS5 Production Premium and CS5 Master Collection in 32-bit Windows operating systems? See “Find serial numbers for CS4 versions of Color Finesse, After Effects, and Adobe Premiere Pro,” below.

Tìm số Serial number

1. Đăng nhập vào LWS với tài khoản của bạn (Adobe ID  và mật khẩu).

2. Chọn Licenses > Retrieve Serial Numbers.

Choose Licenses, Retrieve Serial Numbers

3. Chọn một ID (End User ID) hoặc  Deploy-to ID của công ty bạn.

Select an End User ID or Deploy-to ID

4. Chọn một Tên sản phẩm, phiên bản, nền tảng (ví dụ WIN, MAC) (Product Name, Product Version, and Platform).

Select a Product Name, Product Version, and Platform

5. Click Search.

Click Search

6. (Optional) Click Export To CSV để lưu dưới dạng bảng tính.

Click Export to CSV
Bạn gặp vấn đề về Serial numbers?

Adobe Buying Programs serial numbers không hoạt động với các phiên bản bán lẻ hoặc dùng thử (retail or trial versions of Adobe software).

Khi bạn mua giấy phép phần mềm thông qua Adobe Buying Programs, bạn phải download phần mềm trên LWS. Không yêu cầu kích hoạt hoặc đăng ký.

Nếu không chắc chắn hoặc quên email, mật khẩu lúc mua hàng? Xem thêm Don’t know or forgot the email address used to create account?

Quản lý đơn hàng (Manage orders)

Xác nhận đơn hàng và vận chuyển (Order and shipping confirmations)

Khi bạn mua phần mềm thông qua Adobe Buying Programs, Adobe sẽ gửi một email xác nhận người được liệt kê vào đơn đặt hàng. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng cấp phép số lượng, Adobe cũng sẽ gửi một thông điệp chào mừng với thông tin đăng nhập. Sau đó bạn có thể truy cập vào số serial của bạn và tải về phần mềm của bạn từ LWS.

Chú thích:
Bạn không thể cấu hình LWS để gửi email xác nhận để liên hệ bổ sung. Tuy nhiên, một khi lệnh đặt hàng đã được xử lý, tất cả các địa chỉ liên lạc có thể xem các thông tin tại LWS.

Xác nhận giao hàng
Adobe sẽ gửi xác nhận giao hàng đến thông tin người nhận.

Tìm một tài khoản có trong đơn hàng

1. Đăng nhập LWS với ID và Pass.

2. Chọn Reports > View Purchase History.

Choose Reports, View Purchase History

3. Gõ đơn đặt hàng (Adobe order number) trên số PO của bạn vào ô thích hợp
Click Search
4. Click Search. Danh sách các phần mềm để xuất hiện, bao gồm cả người dùng cuối và các deploy-to-ID serial keys.

5. (Optional) Để xuất các đơn hàng ra dạng bảng tính, chọn Export To CSV.

Tìm một đơn hàng

1. Đăng nhập LWS

2. Chọn Reports > View Purchase History.

Choose Reports, View Purchase History
3. Đặt ngày bắt đầu và kết thúc, chọn Date Range
 Click Search

4. Click Search. Danh sách các phần mềm đã mua trong thời gian đó sẽ xuất hiện

Quản lý các tài khoản

Cấu trúc tài khoản như thế nào?

Tài khoản Adobe Buying Programs/Licensing trên trang web được cấu trúc thành các tổ chức và liên lạc cá nhân. Cấu trúc này cho phép một tổ chức duy nhất ghi lại bao gồm nhiều số liên lạc. ID người dùng cuối (User ID) và ID Triển khai (Deploy-to IDs) đến là tài khoản tổ chức.

How accounts are structured

End-user IDs là một ID người dùng ID (EUID) đóng vai trò là một tài khoản chính của tổ chức (acts as an organization’s umbrella account). Nó bắt đầu bằng “1” or “2.” EUIDs có thể chứa nhiều deploy-to IDs.

Deploy-to IDs là một Deploy-to ID được gán với địa điểm vật lý, bộ phận hoặc người. Nó bắt đầu bằng “5” or “8.” Một Deploy-to ID được gán duy nhất với một EUID.

Thêm liên lạc vào tài khoản

Important: Contacts have access to all of your organization’s information, including product downloads, serial numbers, and purchase histories.

Adobe does not recommend adding your reseller to your accounts. Resellers receive separate notifications of your orders. For security reasons, Adobe can add new contacts to an account only with written approval from a current account contact.

1. SIgn in to the LWS with your Adobe ID and password.

2. Choose Accounts > Manage Your Accounts.

Choose Accounts, Manage Your Accounts

3. Click Add Contact.
Click Add Contact

4. Type the first name, last name, and email address for the new contact.

5. Select the account or accounts to which you want to add the contact.
6. Click Save.

Xóa một liên lạc trong tài khoản

1. Sign in to the LWS with your Adobe ID and password.

2. Choose Accounts > Manage Your Accounts.

Choose Accounts, Manage Your Accounts

3. Click the account ID for the account from which you want to delete the contact.

4. Click the Contacts tab.

Click the Contacts tab

5. Select the contact you want to delete, and click the trash can icon on the right side of the screen.

Click the trash can icon to delete the selected contact
Thay đổi Primary contact (liên lạc chính) (hay còn gọi là quản trị viên)

1. Sign in to the LWS with your Adobe ID and password.

2. Choose Accounts > Manage Your Accounts.

Choose Accounts, Manage Your Accounts

3. Click the account ID for the account in which you want to change the primary (default) contact.

4. Click the Contacts tab.

Click the Contacts tab

5. Do one of the following:
  • If you are a Deploy-To partner or Reseller and want to change the primary (default) contact, find the name of the contact to designate as the primary. Then click the radio button at the right of the row.
  • If you are the CLP primary contact/program administrator for your organization, you can designate someone else as the primary contact. (See a demo of this process for more information.)

Note: To designate an existing contact as the new primary contact, the current primary contact needs to contact Adobe Support.

Tải phần mềm và xem giấy chứng nhận

Tải phần mềm

How you obtain your volume licensing software depends on your volume license type:

TLP 5.0 customers: You have access to the software download for that license at no charge, providing that the software is available as a download.

CLP customers: You have access to downloads for any licenses your Deploy-to ID purchased, providing that the software is available as a download.

FLP customers: You must purchase any media you require.

1. Sign in to the LWS with your Adobe ID and password.

2. Choose Licenses > Downloads.

Choose Licenses, Downloads

3. Select the End-user or Deploy-to ID account that contains the software from the End User/Deploy-To ID list.

Don’t know which account is associated with the software? See “Find an order,” earlier in this article.

Select an End User ID or Deploy-to ID

4. To filter the list of products, select items from the Product Name, Version, Platform, or Language lists. Make sure that you use the name of the product as it appears on the order. For example, Design Premium in CS4 became Adobe Design Premium in CS5.

Downloads page

5. Follow the instructions on the download page.
Triển khai phần mềm

Find the tools and resources you need to deploy Adobe software across your enterprise:

Creative CloudCreative Cloud Packager

Creative SuiteCreative Suite Enterprise Deployment

Adobe AcrobatAdobe Document Cloud IT Resources

Xem giấy chứng nhận

All TLP and FLP orders, and any CLP orders placed after 14 October 2009, include alicense certificate that includes order information. This information includes the end-user name, Deploy-to ID, purchase order number, order number, and serial number.

The license certificate is a PDF document. You can view it in LWS, save it to your computer, email it, or print a copy for your records. With a license certificate, it’s not necessary to activate or register the software.

1. Sign in to the LWS with your Adobe ID and password.

2. Choose Licenses > Obtain License Certificates.

Choose Licenses, Obtain License Certificates

3. Enter selection criteria, and click Search.

4. Click a Certificate ID to open the license certificate PDF.

Tagged: