Hướng dẫn tải và cài đặt Gerber Accumark 11

Phiên bản: AccuMark® Professional Edition bản 11.0.0

Các ấn bản: ACCUMARK, ACCUMARK 3D, ACCUMARK MADE-TO-MEASURE, ACCUNEST, ACCUPLAN, ACCUSCAN

Phần mềm Gerber AccuMark là một ứng dụng thiết kế mẫu tiện dụng có thể được sử dụng trong ngành công nghiệp thời trang và may mặc. Gerber AccuMark giúp bạn sáng tạo thiết kế, phát triển và sẽ cho phép bạn đưa sản phẩm của mình ra thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Hãng sản xuất: https://www.gerbertechnology.com/

Phần mềm:

Tính năng của phầm mềm Gerber AccuMark.

  • Là ứng dụng phần mềm thiết kế mẫu đầu tiên tiện dụng sử dụng ngành công nghiệp thời trang và may mặc.
  • Giúp bạn thiết kế và phát triển và sẽ cho phép bạn đưa sản phẩm của mình ra thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả.
  • Phần mềm Gerber AccuMark cho phép bạn làm việc một cách tốt hơn và bạn có thể tạo ra các kế hoạch của quá trình làm việc
  • Có thể tạo ra hầu hết các thư viện đánh dấu để tối ưu hóa công việc của bạn trong khi tiết kiệm chi phí vật liệu và lao động.
  • Cho phép bạn làm việc nhanh chóng và bạn có thể lưu các bước cũng như giảm các lỗi bằng cách sử dụng các công cụ tạo mẫu thông minh.
  • Có thể dễ dàng trao đổi thông tin chi tiết về thiết kế và thông tin bên ngoài AccuMark bằng cách sử dụng các công cụ tích hợp mới với YuniquePLM.

Hướng dẫn tải và cài đặt Accumark

Tải theo link sau: https://www.gerbertechnology.com/download/accumark-download/

Download hướng dẫn: AccuMark Pro