Hướng dẫn truy cập từ xa vào máy tính khách hàng bằng Splashtop SOS

Trong 3 bước đơn giản, bạn có thể sử dụng Splashtop (SOS) để truy cập ngay vào máy tính của khách hàng mà không yêu cầu bất kỳ cài đặt nào.

Đăng ký dùng thử miễn phí tại đây.

Xin lưu ý: Hiện tại, ứng dụng khách SOS dành riêng cho từng ngăn xếp. Điều này có nghĩa là, nếu tài khoản của bạn nằm trên ngăn xếp Global, vui lòng yêu cầu người dùng bạn đang kết nối tải xuống ứng dụng SOS từ sos.splashtop.com. Nếu tài khoản của bạn thuộc nhóm EU, vui lòng yêu cầu người dùng tải xuống ứng dụng SOS từ sos.splashtop.eu

Thiết lập

1. Điều hướng đến www.splashtop.com/client và làm theo các bước để tải xuống ứng dụng Business.

1_en-us.gif

2. Yêu cầu khách hàng của bạn truy cập sos.splashtop.com hoặc help.splashtop.com và tải xuống tệp Splashtop SOS, tệp này sẽ tạo mã gồm 9 chữ số. (Người dùng ở Châu Âu sẽ cần phải yêu cầu khách hàng của họ truy cập sos.splashtop.eu). Bạn cũng có thể gửi cho họ liên kết sos.splashtop.com / help.splashtop.com và thoải mái sử dụng mẫu mời người dùng được cung cấp: Nhấp vào SOS (menu thả xuống) > Invite User… … Hoặc lưu trữ tải xuống trên trang web của bạn.

2_en-us.gif

3. Quay lại máy tính của riêng bạn, mở ứng dụng Splashtop Business. Nhấp vào  SOS (menu thả xuống) > Connect to User’s Device và nhập mã gồm 9 chữ số.

Lưu ý: Để kết nối với quyền quản trị, vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.

Kết thúc phiên SOS

Có 2 cách để kết thúc phiên SOS:

1. Khách hàng có thể kết thúc phiên bằng cách nhấp vào Disconnect hoặc thoát khỏi chương trình SOS.

2. Kỹ thuật viên có thể kết thúc phiên bằng cách nhấp vào biểu tượng ngắt kết nối trên thanh công cụ ở đầu phiên hoặc bằng cách thoát khỏi chương trình SOS.

Ghi chú

  • Mỗi kỹ thuật viên có thể có tối đa 10 phiên làm việc đồng thời từ một máy tại một thời điểm.
  • Một mã phiên mới được tạo mỗi khi chương trình được khởi chạy.
  • Nếu chương trình SOS vẫn chạy (ví dụ: không được khởi chạy lại), thì mã phiên tương tự có thể được sử dụng để kết nối lại với cùng một máy tính.
  • Nếu chương trình SOS được chạy trong tài khoản người dùng tiêu chuẩn, Windows UAC và các phần tử màn hình đặc quyền khác sẽ không hiển thị ở phía kỹ thuật viên. Kỹ thuật viên sẽ không thể nhìn thấy hoặc kiểm soát các phần tử cấp quản trị viên.
  • Nếu chương trình SOS được chạy trong tài khoản người dùng tiêu chuẩn, Ctrl-Alt-Del không thể được gửi từ xa đến máy tính của người dùng cuối.

Biên dịch bởi Trinh Minh-pacisoft.com

Xem thêm về Splashtop

Truyền tập tin trên Splashtop Business

Splashtop Windows Streamer-gặp phải vấn đề làm mới màn hình bị chậm