Hướng dẫn vô hiệu hóa Firewall trên ESET Remote Administrator

Hướng dẫn vô hiệu hóa Firewall trên ESET Remote Administrator

Vấn đề:

Chúng ta cần vô hiệu hóa ESET Firewall để phục vụ cho mục đích xử lý sự cố.

Giải quyết:

Để vô hiệu hóa Firewall trên ESET Remote Administrator:

1. Mở ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) và tiến hành login tài khoản ERA Web Console.

2. Tại giao diện Web Console, để tạo policy mới, chọn tab Admin → Policies → New Policy. Hoặc chỉnh sửa policy sẵn có, chọn policy mà chúng ta muốn chỉnh sửa, sau đó chọn biểu tượng Hướng dẫn vô hiệu hóa Firewall trên ESET Remote Administrator  → Edit.

Hướng dẫn vô hiệu hóa Firewall trên ESET Remote Administrator

3. Nhập tên cho policy tại trường Name. (Có thể bỏ qua bước này nếu chọn policy sẵn có)

Hướng dẫn vô hiệu hóa Firewall trên ESET Remote Administrator

4. Mở rộng mục Setting và chọn Endpoint for Windows.

5. Chọn Personal Firewall.

6. Mở rộng mục Basic và chọn thanh trượt kế bên Personal firewall để vô hiệu hóa nó.

Hướng dẫn vô hiệu hóa Firewall trên ESET Remote Administrator

7. Mở rộng mục Assign, chọn Add Computers và chọn client để chỉ định policy này, sau đó chọn OK.

Hướng dẫn vô hiệu hóa Firewall trên ESET Remote Administrator

8. Policy sẽ được thực thi trên client mà chúng ta vừa chỉ định, sau đó chúng ta có thể xử lý sự cố.

9. Sau khi chúng ta xử lý sự cố xong, mở lại policy chúng ta vừa tạo, chọn thanh trượt kế bên Enable Personal firewall để kích hoạt lại tính năng này, sau đó chọn Finish.

Hướng dẫn vô hiệu hóa Firewall trên ESET Remote Administrator

Để vô hiệu hóa Firewall trên ESET Endpoint Security hoặc ESET Endpoint Antivirus:

1. Mở ESET Endpoint Security hoặc ESET Endpoint Antivirus.

2. Nhấn F5 để truy cập vào Advanced setup.

3. Tại giao diện Advanced setup, chọn Firewall, chọn thanh trượt kế bên Enable firewall để vô hiệu hóa nó, sau đó chọn OK.

Hướng dẫn vô hiệu hóa Firewall trên ESET Remote Administrator

4. Sau khi chúng ta xử lý sự cố xong, chúng ta lặp lại bước 1 và bước 2, tại giao diện Advanced setup, chọn Firewall, chọn thanh trượt kế bên Enable firewall để kích hoạt lại tính năng này, sau đó chọn OK.

Hướng dẫn vô hiệu hóa Firewall trên ESET Remote Administrator

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn