Hướng dẫn xem phiên bản của file SOLIDWORKS được lưu

PACISOFT – Hướng dẫn xem phiên bản của file SOLIDWORKS được lưu

Có thể dễ dàng xem phiên bản của các file save của SOLIDWORKS nếu Windows Explorer của bạn được thiết lập mặc định, phiên bản của file save sẽ được hiển thị như hình :

hinh1

Trường hợp Windows Explorer của bạn không cho kết quả hiện thị như hình trên, các bạn có thể chuột phải vào file chọn Properties > Details.

hinh1

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.